Merhum Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanları ile Paylaşmak…” ilkesini benimseyen Sabancı kardeşler bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)’nı kurmuşlardır. Bu girişimlerinde de en büyük desteği tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anneleri merhume Sadıka Sabancı’dan almışlardır.

Sabancı Topluluğu’nun sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücünü, sosyal ve kültürel alanlarda da Sabancı Vakfı aracılığıyla geniş ölçüde yayması sonucu, bugün Sabancı Vakfı, Türkiye’nin bir aile tarafından kurulan en büyük Vakıflarından birisidir.

Kurucular
İhsan Sabancı
Sakıp Sabancı
Hacı Sabancı
Şevket Sabancı
Erol Sabancı
Özdemir Sabancı

Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla yaratılan kalıcı eserler ve yapılan yardımlar için malvarlığından sağlanan gelirler ve Sabancı Grubuna dahil şirketlerin bağışları kullanılmaktadır. Ayrıca, Vakıf kuruluş senedi hükümlerine göre, Sabancı ailesinin hiçbir ferdi Vakıf gelirlerinden yararlanamamaktadır.

Hayat Dergisi’nin 08-17 Şubat 1966 tarihli Hacı Ömer Sabancı ve Sabancı Ailesi hakkındaki bölümü için tıklayınız.

Sabancı ailesi, kurmuş olduğu pek çok sanayi kuruluşuyla Türk ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Sosyal ve kültürel kurumların açılmasına da büyük önem veren aile bireyleri, çok sayıdaki hayır girişimlerinde aktif rol almışlardır.

Bu kapsamda, Sabancı ailesinin hayır faaliyetlerini kurumsallaştırmak amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı) kurulmuştur. Merhume Sadıka Sabancı’nın tüm malvarlığını bağışlaması ve aile bireylerinin katkılarıyla Sabancı Vakfı, kısa sürede Türkiye’nin en büyük vakıflarından birisi olmuştur.

Sabancı Vakfı’nın var olma nedeni “Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak” olarak benimsenmiştir.

Kalıcı Eserler

Kuruluşundan bu yana geçen sürede Sabancı Vakfı, Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde okullar, öğrenci yurtları, öğretmen evleri, sağlık kurumları, spor tesisleri, kültür merkezleri ve sosyal tesisler yaptırarak 120’den fazla kalıcı eser meydana getirmiş ve toplumun hizmetine sunmuştur.
Sabancı Üniversitesi
39 Eğitim Kurumu
19 Öğrenci Yurdu
17 Öğretmenevi
7 Sağlık Kurumu
4 Kütüphane
5 Spor Tesisi
16 Kültür Merkezi
8 Sosyal Tesis
6 Katkı Sağladığımız Kalıcı Eser

Burslar
Kuruluşundan bugüne kadar 37.000’in üzerinde burs veren Sabancı Vakfı, 2009-2010 ders yılından başlayarak uygulamaya koyduğu Sabancı Vakfı-Vista Bursu ile burs programına her yıl 380 yeni öğrenci eklemekte, eski bursiyerler ile birlikte bursiyer sayısı 1.300’ü aşmaktadır. Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, karşılıksızdır.
Üniversiteye Giriş Bursu
Kalkınmada Öncelikli İller Bursu
Engelli Öğrenciler Bursu
Sabancı Vakfı-Vista Bursu

Ödüller
Sabancı Vakfı tarafından ilk olarak 1994 yılında başlatılan ve her yıl devam etmekte olan Ödül Programları çerçevesinde eğitim, sanat ve spor alanlarındaki başarıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Ödül Programları kapsamında, bugüne kadar 1000’i aşkın sayıda ödül verilmiştir.
Sabancı Vakfı Eğitim Ödülleri
Sabancı Vakfı Halk Dansları Yarışması Ödülleri
Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri
Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri
Sakıp Sabancı Spor Ödülleri
Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri

Kültür ve Sanat
Sabancı Vakfı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak ve geleneksel değerlere sahip çıkmak amacıyla çeşitli festivallere ve yarışmalara destek olmaktadır.
Türkiye Halk Dansları Yarışması
Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu
Uluslararası Ankara Müzik Festivali
Metropolis Kazıları

Programlar
Sabancı Vakfı “Kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkıda bulunmak” amacıyla hibe programları, ortaklıklar, seminer ve diğer faaliyetler aracıyla destek vermektedir.
Toplumsal Gelişme Hibe Programı
Fark Yaratanlar Programı
Birleşmiş Milletler “Kadınların Ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesi” Ortak Programı
Kentsel Alanda Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi (Anne Çocuk Eğitim Vakfı)
Sabancı Vakfı Seminerleri