Uluslararası İlişkiler Konseyi

Kuruluş Tarihi: 6 Temmuz 2004

Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilgili alanlarda çalışanları biraraya getirerek, çalışmalarını destekleyecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla Ankara Valiliği’ne yapılan başvuru sonucunda kurulan Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği 6.7.2004 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. UİK Derneği’nin kurucu üyeleri tarafından hazırlanan ve kuruluş başvurusu sırasında sunulan Tüzük 6.7.2005 tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nce tasdik edilmiştir. Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Meliha Altunışık, E. Büyükelçi Turhan Fırat, Doç. Dr. Çağrı Erhan, Celal Cem Oğuz, Gülden Özel ve Dr. Erdem Denk derneğin kurucu üyeleri arasındadır.

Derneğin amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için yaptığı ve yapacağı çalışmalar şunlardır:

• Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilgili alanlarda çalışmalar yürütenleri bir araya getirmek ve bu kişilerin birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmalarını, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak,

• Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yürütenleri destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,

• Uluslararası İlişkiler alanında kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak; kongre, sempozyum, seminer, konferans, panel vb. organizasyonları yapmak; ücretli ve ücretsiz kurslar düzenlemek,

• Kendi çalışma alanına giren kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarla temasta bulunmak,

• Uluslararası İlişkiler disiplinini ülkemizde tanıtacak çalışmalar yürütmek; bu çerçevede Uluslararası İlişkiler konularında eğitim programları düzenlemek, her türlü telif eser yarışmaları düzenlemek, ödül vermek, yayın yapmak, disiplinle ilgili çalışmaları desteklemek, projeler üretmek ve üretenlere destek olmak,

• Türkiye’de ve dünyada uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmaları ve çalışma yapanları tanıtıcı her türlü faaliyette bulunmak,

• Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişmesi için eğitim, araştırma, çalışma, uygulama, standartları saptamak ve benzeri oluşumlara katkıda bulunmak veya bunları bizzat belirlemek,

• Kitap, dergi, rapor, broşür yayınlayarak, gazetelerde görüş yayınlayarak, radyo ve televizyon programları yaparak ve internet yoluyla Uluslararası İlişkiler alanının gelişimine katkı sağlamak,

• Alanda çalışanlar arasında iletişimi artırmak ve derneğe gelir sağlamak amacıyla mevzuatta izin verilen faaliyetlerde bulunmak,

• Uluslararası İlişkiler eğitimine katkıda bulunmak için burslar vermek, verilmesine aracı olmak.

Uluslararası İlişkiler disiplininde ve ilgili alanlarda akademisyen, yazar, bürokrat, araştırmacı ve medya mensubu olarak görev yapan herkes Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneğine üye olabilir.