Üniversitenin temelini 1962 yılında Kız Öğretmen Okulu adıyla eğitim ve öğretime başlayan birim teşkil etmektedir. Giresun Kız Öğretmen Okulu, 1976 yılında Eğitim Enstitüsü’ne dönüştürülmüş, 1982 yılında iki yıllık Eğitim Yüksekokulu olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesine bağlanmıştır. 1992 yılında da aynı üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi halini almıştır.

2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesi; 10 Fakülte, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Yüksekokul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı ve Rektörlüğe Bağlı 5 birimden oluşan, gelişimini ve büyümesini günün ihtiyaçları doğrultusunda hızla sürdüren bir Üniversitedir.

28 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından Rektör olarak atanan Prof. Dr. Aygün Attar halen görevine devam etmektedir.

Misyon
Ülkenin ve milletin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülkenin ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek; mensuplarının ve bir parçası olduğu toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile ve dünya ile uyumlu ve kaynaşmış, bunlardan etkilenen ama aynı zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek akademik çalışmalar yapmak; temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir.

Vizyon
Yaşanacak değişim ve gelişmelerle oluşacak yarının eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bir bilgi limanı olmaktır.

Değerler
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk ulusuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık, bilimsellik, evrensellik, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik, yaratıcılık, katılımcılık ve güvenilirlik.