İlgili Kişiler

Duatepe Anıtı Tarihi

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Eylül 1921 tarihinde başlayan Türk genel karşı taarruzunda, düşmandan geri alınan ilk tepedir. Dua Tepe Viyana önlerinde başlayan geri çekilişin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın Ege Denizine dökülünceye kadar kovalandığı, sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır.

Türk Kurtuluş savaşının dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Muharebesinin cereyan ettiği son savunma hattı üzerindeki Dua Tepe, Gazi Tepe, Türbe Tepe ve Mangal Dağı’nın ağaçlandırılması ve anıt yapımı kapsamında öncelikle ele alınan Dua Tepe’de Ekim 1999 tarihinde çalışmalara başlanıp; 20.000 ağaç ile ağaçlandırılması ve anıt tamamlanarak 12 Eylül 2000 tarihinde düzenlenen bir törenle hizmete açılmıştır.

Anıt, Devlet Sanatçısı heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılmıştır.