Gedik Eğitim Vakfı

Ülke eğitimine ve Türkiye’de kaynak teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile 07.09.1994 tarihinde kurulmuştur.

Ekonomik başarıların mutlak suretle toplumla bütünleşmesi ve toplumsal hedeflere yönelmesi gerektiğini, toplumsal kalkınmanın zorunlu bir ihtiyacı olarak gören Gedik Holding, kurduğu vakıf ile günümüze kadar yaptıklarının mutluluğunu ve yarınlarda yapacaklarının heyecanını yaşamaktadır.

Vakıf amaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetler ile yapılan çeşitli yardımlarla ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan Teşekkür, Takdir Belgeleri’nin yanı sıra özellikle T.C. MEB’dan alınan Takdir Belgeleri ile 05.04.2007 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca verilen Şükran Plaketi ve Belgesi GEV için gurur vesilesi olmuştur.

Vakfın Kuruluş Amacı

*Ülkesine bağlı ve kültürlü gençler yetiştirmek, eğitim, öğretim kurumları açmak; kalifiye iş gücü oluşturmak amacıyla teknik kurslar açmak, atölyeler ve fabrikalar kurmak,
*Ülkemizin ihtiyacı bulunan kaliteli ve nitelikli insan yetiştirilmesi hususunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak, politikalar üretmek ve bu konularda her türlü ayni ve nakdi destek sağlamak,
*Maddi imkânları kısıtlı başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık ve diğer sosyal konularda yardımlarda bulunmaktır.
Yukarıda genel olarak amaçları açıklanmış olan vakfın bu amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetler:
*Türk kaynak endüstrisinin şiddetle gereksinim duyduğu kalifiye insan gücünü yetiştirebilmek amacı ile sertifikalı kaynakçı, kaynak teknikeri ve kaynak mühendisi yetişmesini sağlamak üzere kurslar ve eğitim seminerleri düzenlemek,
*Ülkemizde faaliyet gösteren yetişmiş kaynakçıların sertifikasyon imtihanlarını organize etmek,
*Vakıf bünyesinde özellikle kaynak sektörünün gereksinimlerine cevap verebilecek bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak,
*Endüstrimizin gereksinim duyduğu malzeme muayene deneyleri ve kimyasal analiz hizmetleri sunmak,
*Üniversite öğretim üyeleri ile kaynak sektöründe uzun yıllar çalışacak engin deneyimler edinmiş kişilerden oluşan bir bilim ve teknoloji komisyonu kurarak Türk Kaynak Sektörüne danışmanlık yapmaktır.
*Başarılı öğrencilere burslar vermek.