Şifa Üniversitesi

Üniversite, sağlık alanında eğitim veren bir branş üniversitesidir. İdari kadrosu ve alanlarında aranan, kendini ispatlamış deneyimli öğretim kadrosuyla tüm enerjisi, donanımı ve sağladığı eğitim olanaklarıyla sağlık alanında eğitim ve araştırmaya odaklanmıştır.

Misyonu

Şifa Üniversitesi; doğru, eksiksiz ve kaliteli eğitimi kendine hedef olarak alan, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi görev kabul edip, merkezine öğrencilerinin ve tüm çalışanlarının mutluluğunu koyan, insana ve insanlığa hizmet sunmak gayesi ile bütünleşen bir kurumdur.

Vizyonu

Şifa Üniversitesi; Mesleklerini dünyanın her yerinde başarıyla icra edebilecek nitelikte mezunlar vermek ve akademisyenler yetiştirmektir.

Hedefi

Şifa Üniversitesi; marka değeri taşıyan, mesleklerini dünyanın her yerinde icra edebilecek nitelikte sağlıkçılar yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kurumdur.