Acıbadem Sağlık Ve Eğitim Vakfı tarafından 2007 yılında kanunla kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Esas amacı sağlık bilimleri alanındaki tüm bilim dallarını bir araya getiren bir üniversite olmaktır. Fakat gerek kanunun, gerekse Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü olarak üniversitemiz sadece sağlık bilimleri üniversitesi olarak kurulamamıştır. Buna rağmen yapısının oluşturulmasında daha çok sağlık bilimlerine ve buna yakın bilim dallarına öncelik verilecektir.

Acıbadem Üniversitesi sağlık bilimleri alanında ülkemizde mevcut bulunan açığı kapatmak üzere üstün bilgili, teknoloji kullanabilen, bilim üretebilen, yenilikçi elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yetiştirilecek olan elemanlar sadece ulusal açığımızı kapatmayacak, aynı zamanda uluslararası yarışabilecek elemanlar olacaktır. Üniversitemiz kendini mesleğine adamış üstün nitelikli, akademik çalışmaya yatkın meslek mensupları yetiştirecektir. Bu amaca ulaşmak için seri üretilen insan gücü değil,nitelikli, özelliği olan, az sayıda insan gücü yetiştirilmesi hedeflenecektir.
Bu nedenle üniversitemiz kalabalık nüfuslu bir üniversite olmaktan çok az sayıda öğrenci alan araştırma odaklı bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Vizyonu:
Eğitim ve öğretimdeki mükemmeliyet düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren bireyler yaratmadaki kararlılığı; çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla hür düşünceyi yaşatan, Atatürkçü, Türkiye’ye model oluşturan ve dünyada referans gösterilen bir akademik kurum olmaktır.

Misyonu:
– Yükseköğretim Kurumlarına kanunla verilen görev çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterlilik ve akademik tanınırlılık düzeyine ulaşmak;
– Bilimsel düşünceyi ön planda tutmak;
– Yeni fikir ve kavramlar geliştirilmesine ortam sağlamak;
– Bilginin yayılmasını sistemli eğitim ve öğretim ile sağlamak;
– Bilimsel özgürlüğü ön plana çıkararak eşitlik, etik değerler ve takım çalışması ilkelerine göre faaliyet göstermektir.

Değerleri:
– Bu hedeflere ulaşabilmek için, bilimsel özgürlüğü ve sorgulamayı ön plana çıkararak, eşitlik, karşılıklı sevgi ve saygı, mükemmelliyet ile takım çalışmasını en önemli değerleri olarak kabul edecektir.
– Acıbadem Ünivesitesi en üst akademik ve insani değerlere sahip, lider bir kurum olacaktır.

Hedefleri:
Hedefimiz uzun yıllardan beri A kalite sağlık hizmetini en iyi ve güvenilir şekilde vermekte olan Acıbadem Sağlık Grubunun güçlü deneyimli ulusal ve uluslararası alanda saygınlık kazanmış öğretim üyesi kadrosunun Sağlık Bilimleri alanındaki bilgi ve birikimini eğitime aktararak, kalabalık nüfuslu bir yükseköğretim kurumu olmaktan çok, az sayıda öğrenci alan, nitelikli insan gücü yetiştiren araştırma odaklı bir üniversite olmaktır.Sağlık Bilimlerinin yanısıra Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan diğer birimlerin de aynı hedeflere dayanarak eğitimlerini sürdürmesi ve Acıbadem Grubunun güç,güven ve deneyime dayalı kültür ve markasını Yükseköğretim alanında da ileriye götürerek ülkemizin nitelikli insan gücüne istihdam olanakları yaratmaktır.