5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir.

2007 – 2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak 1104 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır ve bulunduğu şehrin, bölgenin sosyal ve kültürel ortamına katkıda bulunmayı, ülkemizdeki ve Ortadoğu’daki üniversiteler arasında köprü oluşturmayı hedeflemektedir.

Misyonu

*Sosyal olayların araştırılmasında özgür bilimsel bilgi üretmek ve buna dayalı sosyal politikalar önermek, uygulanmasında ve takibinde almak,
*Zihinsel, ruhi ve maddi bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak, bilgi çağının gerekleri ve moral değerlerle donanımlı fertler yetiştirmek.

Vizyonu

Çağdaş, saygın ve özgün bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak, Ortadoğu’nun tarihi ve Sosyo-Kültürel mirasını yerelden evrensele taşımak.