Dicle Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 1966

Dicle Üniversitesi, 1966 yılında Ankara Üniversitesi’ ne bağlı olarak Diyarbakır Tıp Fakültesi’nin açılmasıyla ilk temellerini atmış, 1974 yılında ise Fen Fakültesi’nin açılışı ile kuruluşunu tamamlamıştır. Diyarbakır kentinin doğusunda 27 bin dekar alan üzerine kurulan Dicle Üniversitesi; bünyesinde 14 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu ve 4 enstitüsü, merkezi kütüphane,merkez araştırma laboratuvarı, teknokent, 22 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve  kongre merkezi ile 27 bin öğrenciye modern ve çağdaş eğitim olanakları sunmaktadır.

Toplam kullanılabilir kapalı alanı ise 553.052 metrekaredir. Merkez kampüsün yer aldığı Diyarbakır dışında, Diyarbakır’ınErgani, Çermik, Çüngüş, Bismil ve Silvan ve Kulp ilçelerinde de Yüksekokullarımevcuttur.

Dicle Üniversitesi’nin bugün 27 bin 500 öğrenci, 3600 civarında kadrolu akademik ve idari elemanı mevcuttur. Üniversite, sunmakta olduğu öğretim hizmetleri dışında 1200 yataklı Araştırma Hastanesiyle, mevcut hastane kompleksiyle aynı zamanda bölgenin sağlık merkezi konumundadır.

Dicle Üniversitesi, bölgede ihtiyaç duyulan hemen her alandaki meslek elemanlarını yetiştiren, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapan ve bölge ekonomisine yönelik projeler üreten devletimizin bölgedeki en önemli kurumlarından biridir.

Öğrenci kulüplerinin kültür-sanat faaliyetleri ve üniversite takımlarının sportif başarıları, bir taraftan kent yaşamına hareket getirirken diğer taraftan bu faaliyetler, gençleri üniversiteye özendirerek “modern topluma” geçişte önemli bir işlev görmektedir.

Misyonu

“Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir.”

Vizyonu

“ Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma üniversitesi olmaktır.”

Bu vizyon çerçevesinde;

Tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraflar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olmayı,

Öğrencilerini evrensel niteliklerle donatarak, bireysel inisiyatif sahibi ve karar almakta güçlük çekmeyen aktif kişiler durumuna getirmeyi,

Kurumsal kimliğini güçlendirmede “hizmet ve kalite” odaklı yönetim yaklaşımını,

Mensuplarını en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, bu politikayı iş dünyası ve toplum ile yoğunluklu ilişkiler çerçevesinde yürütmeyi, amaçlamaktadır.

Hedefleri

*Üniversitenin planlama, ilgili akreditasyon, kıstas ve kurumsal etkilik aktivitelerini kolaylaştıracak karar destekleme araştırması ve analizi sağlamak,
*Üniversite ile ilgili konularda dış bileşenlere bilgi ve yorum sağlamak,
*Anket geliştirme, araştırma methodları ve analizler gibi araştırma aktiviteleri yürüten üniversitenin diğer ofis, komite ve bölümlere destek sağlamak,
*Yüksek eğitimde milli değerleri gözlemlemek,
*Üniversitenin yinelenen karar ihtiyaçları için gerekli bilgiyi sağlayacak bir araştırma gündemi oluşturmak ve yürütmek,
*Devlet ve diğer dış organların anket ve benzeri isteklerine karşılık sağlanan kurumsal raporlamaları gözetlemek,
*Üniversitenin hedeflerini ilerletmek için gerekli olabilecek diğer kurumsal araştırma görevlerini yerine getirmek.