Karaman Tarihi

Karaman’ın bilinen eski isimleri Bizinidi, Talaranza, Landa (TCDD internet sitesi), Hitit kaynaklarında Laranda’dır.
İl, Hititler döneminde askeri ve ticari bir merkez haline gelmiş, daha sonra Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar uzun süre yörede hüküm sürmüştür. M.S. 1165’te Anadolu Selçuklularının egemenliğine girmiştir. 1256 yılında ise Karamanoğlu Beyliği bağımsızlığını ilan etmiş ve Karaman, Beyliğe Başkentlik yapmıştır. Başkentlik döneminde ise önemli bir eğitim, kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

1467 yılında Osmanlı Devleti’ne katılan ve bu dönemde Konya’ya bağlı sancak merkezi olarak idare olunan Larende ( Karaman ), Kanuni zamanında ilçe merkezi haline getirilmiştir. Cumhuriyet döneminde Konya İline bağlı ilçe konumunda iken, 15.06.1989 tarinde çıkan ve 21.06.1989 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3578 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti’nin 70. İli olmuştur.