Basın İlan Kurumu

Kuruluş Tarihi: 2 Ocak 1961

Serbest Uygulama Dönemi: 1931 yılına kadar devlet, ilanlarını özel sektör gibi hiçbir kayıt ve şarta bağlı kalmadan seçtiği gazetelerde yayınlatırdı. Bunu ya doğrudan doğruya yapar veya bir takım simsarlara yaptırır, pazarlık eder, gerekirse eksiltme suretiyle en düşük fiyatı veren gazetelerde yayın işi gerçekleşirdi.

Maarif Cemiyeti Dönemi: 1931 yılında Maarif Cemiyeti, gelirlerini artırmak amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlatılacak resmi ilanların ‘aracılık hakkını’ aldı. Bu gaye ile kurduğu ‘Özel Şirket’ 1943 yılı başlarına kadar hizmet verdi. Bu şirketin aracılık ettiği ilanlar, özellikle ‘bedeli hazineden ödenen’ ilanlardı.

Basın Birliği Dönemi: 1943 yılında çıkarılan bir kararname ile resmi ilanların aracılık hakkı ‘Basın Birliği’ne verildi. Birlik, birçok gazete ile işbirliği yaparak yeni bir şirket kurdu. Resmi ilanların kapsamı da genişletildi.

Resmi İlanlar Şirketi: 27 kasım 1957 tarihli kararname ile Resmi İlanlar Şirketi’ne yeni haklar tanındı. Bu hakların en önemlisi bütün ilan ve reklamların gazete ve dergilere ancak bu şirket aracılığı ile yayınlatılacağı esası getirildi.

İlgili kanun gazete seçimini hükümete bırakıyordu. Bu nedenle 1960 öncesi, resmi ilan dağıtımı ve yayını konusunda hükümetlerle gazeteler sık sık karşı karşıya geliyordu. Keyfi uygulamalar sonucu ‘Besleme Basın’ tabir edilen gazetelerin doğmasına sebep olduğu, basın özgürlüğünün ortadan kalktığı iddiaları, Basın İlan Kurumu’nun kuruluşuna gerekçe oldu. 27 Mayıs darbesinden sonra bu konu gündeme getirildi ve 2 Ocak 1961 tarihli, 195 Sayılı Kanun ile kuruldu.

Kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçesi olan bir kurum olan Basın İlan kurumu faaliyetlerine devam etmektedir.