Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Kuruluş Tarihi: 20 Ekim 1961

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (TKAE) 20 Ekim 1961’de kurulmuş, kamu yararına çalışır ilmî bir dernektir.

Amacı, Türk Dünyası’nın tarihini, folklorunu, sanatını, lehçelerini, sosyal ve dinî meselelerini, coğrafi, iktisadi ve jeopolitik durumunu ilim metotlarıyla araştırmak; Türk kültürünün meselelerini yayın, kurs, konferans ve benzeri faaliyetlerle tanıtmaktır.

Tamamı Türk dili, tarihi, edebiyatı, folkloru ve genel olarak Türk kültürü üzerinde uzmanlaşmış ve alanlarında tanınmış 96 üyesi bulunmaktadır.

Enstitü kurulduğu günden bu yana amacıyla ilgili konularda birçok faaliyette bulunmuştur.

Enstitü tarafından yayımlanan 180 adet kitap, Türk dil, edebiyat, tarih, folklor ve jeopolitiği konusunda önemli bir külliyat oluşturmuş ve birçoğu alanlarında müracaat eseri niteliği kazanmıştır.

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 1962 yılından bu yana Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan ve içerisinde Türk kültürü, Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi, Türk sanatı gibi Türklük Bilimini ilgilendiren çeşitli konularda kaleme alınmış akademik yazıların, tanıtmaların ve çevirilerin yer aldığı hakemli bir dergidir. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, alanın önde gelen, tarihî öneme sahip yayınlarından birisidir.

Önceki yıllarda aylık olarak yayımlanan Türk Kültürü adlı dergisi ile birleştirilmiş durumdaki Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2008 baharında yayımlanan yeni sayısıyla beraber, tüm bilimsel ve akademik ölçütlere uygun, uluslararası yayın standartlarını taşıyan ve çağdaş niteliklere sahip bir dergi olarak yayın hayatına devam etmeye başlamıştır. Dergi, Türklük Bilimiyle ilgilenen bilim adamlarının ve genç akademisyenlerin katkıları sayesinde her geçen gün daha da zenginleşerek, bu alanın ihtiyaç duyduğu yazılı materyal gereksinimlerini karşılama yolunda önemli bir işlevi yerine getirecektir.