Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

Kuruluş Tarihi: 2005

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 2005 yılında özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllerinin katılımı ile Serdar Dinler öncülüğünde kurulmuştur.

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile zaten var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan derneğimiz bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ile gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyet Alanları

  • Kurumsal sosyal sorumluluğun ilgi alanlarını tanımlamak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki bilincin geliştirilmesi ve bu çerçevede kamuoyunun yaratılması,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında yayınlar yapmak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk konularında danışmanlık yapmak,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında seminer, panel, konferans, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek,
  • Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında projeler geliştirmek ve yürütmek.