Görevleri

Ülkenin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması ile deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve kollanmasıdır.

Türk Deniz Kuvvetleri aşağıda belirtilen dört Ana Ast Komutanlıktan oluşmaktadır.

1) Donanma Komutanlığı
2) Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
3) Güney Deniz Saha Komutanlığı
4) Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığıdır.