Hitit Güneş Kursu Anıtı Tarihi

Dönemin belediye başkanı Vedat Dalokay tarafından 1974 yılında şehrin sembolü olarak heykeltıraş Nusret Suman’a yaptırılmıştır.

Anıt, Alacahöyük kazılarında ortaya çıkarılan ve bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde korunan 24 cm yüksekliğindeki dini ayin nesnesinin aynısıdır.