Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1941

Şehir

Yozgat

Ülke

Türkiye

2827

kez görüntülendi

Reşat Genç Kimdir?

1941 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin Dokuz köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini 1955 yılında adı geçen ilçede tamamladı. Daha sonra Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Pazarören bucağındaki 6 yıllık yatılı Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulunun sınavını kazandı. Bu Okulun 5. sınıfının sonunda Ankara Yüksek Öğretmen Okuluna not durumuna göre öğrenci seçildi. Bu okulun hazırlık sınıfında lise son sınıfı okuduktan sonra aynı okul adına 1961 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Tarih Bölümüne kayıt oldu. 1965 Haziranında bu fakültenin Orta Çağ Tarihi Kürsüsün den mezun oldu.

1965 – 1967 yılları arasında Elazığ Ticaret Lisesi Tarih Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra açılan asistanlık sınavını kazanarak 1967 yılı Ağustosunda mezun olduğu kürsüye asistan oldu.

1970-1971 döneminde, bir öğretim yılı süresi ile burslu olarak Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancılar Dil Okuluna devam etti ve Bağdat Kütüphanelerinde Doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

1972 –1973 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. Terhisten sonra 1974 Martında “Divan-ü Lügati’t – Türk Müellifi Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk İllerinin Siyasi, Etnik, Sosyal ve Kültürel Durumu” adlı tezi ile ‘Doktor’ unvan ve payesini elde etti. Aynı yılda aynı kürsüde başladığı Doçentlik çalışmalarını tamamlayarak “Karahanlı Devlet Teşkilatı” adlı tezi ile 1980 Nisan’ında Doçent oldu.

1980-1981 Öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fırat üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Kara Harp Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı. 1981-1982 öğretim yılında hem Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi hem de Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki derslerine devam etti. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’nde de bulundu. 1982 yılı sonunda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde görev aldı ve 1 Kasım 1982 – 1 Ekim 1984 tarihleri arasında bu fakültede Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Daha sonra mensubu bulunduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ndeki görevine döndü. Bu fakültede 1 Ekim 1984 tarihinde Dekan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Kasım 1986 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı‘nda Profesör olarak göreve başladı. 12 Aralık 1986 tarihinde Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na tayin edildi. 12 Aralık 1992’ye kadar bu fakültede iki dönem (6 yıl) dekanlık yaptı.

Bu arada 1982 –1983 ders yılından başlayarak Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve daha sonra da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde dersler verdi, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yaptı.

Öğretim üyesi olarak bu güne kadar 40 kadar Yüksek Lisans ve 17 Doktora tezinin danışmanlık görevini yürüttü. Halen yönetiminde 3 Yüksek Lisans çalışması devam etmektedir. Reşat GENÇ, 1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi’nin asli üyeliğine seçildi. 1983 – 1989 yılları arasında bu görevde bulundu.

1989 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Üyeliğine seçildi. 2 Ağustos 1993 tarihinde ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun başkanlığına atandı. Bu görevi 14 Ağustos 2000 tarihine kadar aralıksız 7 yıl devam etti. 14 Ağustos 2000 tarihinde Atatürk Yüksek Kurumu Başkanlığı’ndan kendi isteğiyle ayrıldı.

15 Eylül 2000 tarihinde Bişkek‘teki Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na atandı. 15 Kasım 2000 Tarihinde aynı Üniversitede Rektör vekili olarak görev aldı. Bu görevini 1 Nisan 2002 tarihine kadar sürdürdü ve anılan tarihte de yine kendi isteğiyle bu görevinden ayrıldı.

Halen Gazi Eğitim Fakültesi’nde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Profesör Doktor Reşat Genç’in bu güne kadar Karahanlılar Dönemi Türk Tarihi, Türk Kültür Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularında 6 ve orta öğretimle ilgili Tarih Ders Kitabı (ortak) olarak da 4 olmak üzere 10 kitabı yayınlandı. Ayrıca, çok sayıda ulusal ve uluslar arasında kongre, sempozyum, panel ve bu gibi bilimsel toplantılara bildirileri ile katıldı. Türk Kültür Tarih ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin değişik konularında, değişik ulusal ve uluslar arası dergi ve ansiklopedilerde 60’tan fazla makalesi ve bildirisi yayınlandı.

Reşat GENÇ, Türkiye’de İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün üyesidir. Türkiye dışında ise Rusya Federasyonu’nda Mejdunarodnaya Akademi Türk (Moskova), Türkmenistan İlimler Akademisi, Kazakistan Sosyal Bilimler Akademisi, Azerbaycan Garp Üniversitesi ve Azerbaycan Üniversitesi’nin Bilim ve Akademik üyelikleri sahibidir. Kırgızistan’da ise Çuy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çıngız Aytmatov Akademisi üyesidir.

Bu üyeliklerden başka Türk Ocakları’nın “Hamdullah Suphi Tanrıöver Ödülü”, Türk Dünyası Yazarlar Birliğinin “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü”, Dünya Türkmenleri Gumaniter Birleşiği’nin “Vatansever Türkmen Ödülü” ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlığının “Manas 1000 Ödülü” sahibidir.

Prof. Dr. Reşat Genç’e 2 Ekim 2000 tarihinde Kırgızistan Milli Devlet Üniversitesince FAHRİ PROFESÖRLÜK, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesince de 29 Mart 2002 tarihinde FAHRİ DOKTORLUK unvanları verilmiştir.

Bilimsel çalışmalarına yetecek kadar İngilizce ve Arapça, biraz da Farsça bilmektedir. Evli ve biri Diş Hekimi ,diğeri de Fizik Tedavi Uzmanı olan iki oğul, bir de torun sahibidir.

KİTAPLARI
1- Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 1981(II. Baskı T.T.K. Yay. Ankara, 2002, Uygurcası, Karahanilarnın Devlet Teşkilatı, Urumçi, 1990, Kırgızcası, Karahandar Mamleketinin Biylik Tüzülüşü, Manas Üniv. Yay. Bişkek, 2004).

2- Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, T.K.A.E. Yay, Ankara, 1997.

3- Tarih, Lise I (Komisyon), Milli Eğitim Bakanlığı Yay. Ankara, 1993, (II.Baskı, Ankara 1992, III. Baskı,Ankara 2003).

4- Tarih, Lise II (Komisyon), Milli Eğitim Bakanlığı Yay. Ankara, 1993, (II.Baskı, Ankara 1992, III. Baskı,Ankara 2003).

5- Milli Tarih 6, Prof. Dr. Refik Turan, Yrd.Doç. Dr. Ayhan Pala ile), Gendaş Yay., İstanbul 1995.

6- Milli Tarih 7, Prof. Dr. Refik Turan, Yrd.Doç. Dr. Ayhan Pala ile), Gendaş Yay., İstanbul 1995.

7- Türk İnanışları İle Milli Geleneklerinde Renkler ve Sarı-Kırmızı Yeşil, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, 1997 (II. Baskı, Ankara, 1998, III. Baskı, Ankara, 1999, Colors in the Turkish Beliefs and National Costoms Yellow-Red-Green, Çeviren: Pınar Gedikoğlu, Ankara, 2000; Gelb, Rot, Grün Farben in Glauben und in den Nationalen Traditionen der Türken, Çev: Zeki Cemil Arda, Ankara, 2000).

8- Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar, ATAM Yayını, Ankara, 1998.

9- Ana Çizgileri İle Türk Dünyası Tarihi, (Kırgızcası Türk Düynösünün Kıskaça Tarıhı), Manas Üniversitesi Yay. Bişkek, 2002.

10- Türk Dünyası Tarihi (Prof.Dr.Abdülkadir Yuvalı ile) Hoca AhmetYesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniv. Yay., Ankara 2004.

MAKALELER:

I. Türk Tarihi ve Kültürü İle İlgili Makaleleri :

1. “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk İllerinin Siyasi ve Etnik Durumu”, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl XI, XII, XIII, XIV, Ankara 1975, s. 176 – 213.

2. “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türklerde Evlenme”, Antropoloji Dergisi, Sayı VII, Ankara 1975, s. 297 – 310.

3. “Divanü Lügati’t-Türk’teki Bazı Destan Parçalarına Dair”, Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri (27-29 Ekim 1975-Konya), Konya Turizm Derneği Yayınları, Güven Matbaası, Ankara 1976, s. 38-43.

4. “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türklerde Oyunlar ve Eğlenceler”, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. III. (Halk Müziği, Oyun, Eğlence), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1977, s. 231-242.

5. “Eski Türk Ziyafetleri ve Diş Kirası Adeti”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. IV. (Gelenek, Görenek ve İnançlar), Gazi Ü. Basın-Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara 1982, s. 175-181.

6. “XI. Yüzyıl’da Türk Mutfağı”, Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri (31 Ekim-1 Kasım 1981), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Ü. Basımevi, Ankara 1982, s. 57–68.

7. “1572 Tarihli Tahrir Defterine Göre XVI. Yüzyılda Bilecik ve Çevresi”, II. Osmanlı Sempozyumu Bildirileri (Söğüt-Eylül 1985), Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenliği Vakfı, Ankara 1986, s. 27-37.

8. “Karahanlılar”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Cilt VI, Çağ Yayınları, İstanbul 1989, s. 137- 179.

9. “Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal’i Anma Sempozyumunun Açılış Konuşması”, Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Namık Kemal Özel Sayısı), C. 5, Sayı 1, Ankara 1989, s. 5-8.

10. “İslam’dan Anadolu Selçuklularına”, Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu Bildirileri (21-26 Mayıs 1984), Elazığ 1990, s. 141 – 143.

11. “XI. Yüzyılda Türklerde Evlenme”, Türk Yurdu (Aile Özel Sayısı), C. X, Sayı 40, Aralık 1990, s. 19-23.

12. “Anadolu ve Kıbrıs’ın Müşterek Kültür Değerlerinin Kaynakları”, Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslar arası Sempozyumu. (Gazi Magosa 28 Ekim–2 Kasım 1991), K.K.T.C. Doğu Akdeniz Ü. ve T.C. Van Yüzüncü Yıl Ü. Rektörlükleri Yayınları, Ankara 1993, s. 207-213.

13. “Karahanlılar’da İnsani Değerler ve Hukuk”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, I. Kitap, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Neşri, İstanbul 1992, s. 325-339.

14. “Türklerde Dini Tölerans ve Hoca Ahmed Yesevi”, Türk Dili, Sayı 504, Aralık 1993, s. 563-566.

15. “Muhakemetü’l-Lugateyn’in Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi Üzerine Birkaç Söz”, Uluğbey ve Çevresi Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Ankara-30 Mayıs-1 Haziran 1994, Yay. Haz.: Songül Boybeyi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1996, s. 137-141.

16. “Türk Tarihinde ve Kültüründe Nevruz”, Türk Kültüründe Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara (20-22 Mart 1995), Yay. Haz.: Sadık Tural, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995, s.15-23.

17. “Nevruz’a Dair”, Nevruz ve Renkler, Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri (19-21 Mart 1996, Ankara), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1996, s. 9-15.

18. “Kaşgarlı’dan Anadolu’ya Türk Kültürü”, Tarih Boyunca Anadolu’da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı Tebliğleri (26-27 Mayıs 1995, Ankara), Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları V. İlmi Kongresi, Yay. Haz.: Yücel Hacaloğlu, Türk Yurdu Yayınları, Ankara 1996, s. 135-146.

19. “Kaşgarlı Mahmud’a Göre Doğu Türkistan ve Türk Dünyası”, Doğu Türkistan’da Öğrenci Hareketleri Sempozyumu (16 Aralık 1995, Ankara), Yay. Haz.: Yücel Hacaloğlu, Türk Yurdu Yayınları, Ankara 1996, s. 55-64.

20. “Türk Düşüncesi, Davranışı ve Hayatında Renkler ve Sarı, Kırmızı,Yeşil”, Nevruz ve Renkler, Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri, (19-21 Mart 1996, Ankara), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1996, s 41-48.

21. “Evlilik Geleneğinin Divan-ı Lügati’t-Türk’te ve Manas Destanı’nda Yer Alan Ortak Unsurları”, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995, Bişkek), Yay. Haz.: Ogün Atilla Budak, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1997, s. 99-112.

22. “Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türklerde Dokuma ve Yaygı İşleri”, Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, (Kayseri, 27-31 Mayıs 1996), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1998, s. 31- 35.

23. “Satuk Buğra Han ve Türklerin İslamiyet’i Kabulü”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı I, Mayıs- Haziran 1997, Sayı 15, s.160-165.

24. “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı II, Temmuz-Ağustos 1997, Sayı 16, s. 1207-1213.

25. “Türk İnanışları ile Milli Geleneklerinde Renkler ve Sarı, Kırmızı, Yeşil”, Erdem (Aydın Sayılı Özel Sayısı-III), C. 9. Sayı 27, s. l075-1110.

26. “Mu’cem, Teracim, Tabakat ve Vefeyat Kitaplarının Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi”, XII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (12-16 Eylül 1994), C. II, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 627-631.

27. “Kültür Tarihimizde Destanların Yeri ve Dede Korkut’taki Olayların Zamanı Üzerine”, Uluslar arası Dede Korkut Bilgi Şöleni Bildirileri (19-21 Ekim 1999, Ankara), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2000, s. 169-174.

28. “Nevruz’a Dair”, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (18-20 Mart 1999, Elazığ), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2000 s.13-17.

29. “Karahanlılar Tarihi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 4, Ankara 2003, s. 445-459.

30. “Renklerde Nevruz”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Editör: Öcal Oğuz, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2004, s. 211-215.

31. “Türk (Kıpçak) Asıllı Ermeniler Üzerine” (Gülnisa Aynakulova ile birlikte), Bal-Tam Türklük Bilgisi 3, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Prizren, Eylül 2005, s. 45-57.

32. “Karahanlılar Döneminde Kırgızistan”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 14, Bişkek 2005, s. 1-4.

33. “Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri”, Kazan Hanlığının 1000. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Tataristan 2005.

II. Cumhuriyet Dönemi’ne Ait Makaleleri:

1. “Atatürk’ten Vecizeler ve Anılar”, 100 Yıl Atatürk Konferansları, TPAO Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1981, s. 107 – 115.

2. “Atatürk’ün Milli Birlik ve Beraberlik İlkesi”, Gazi Üniversitesi Atatürk’ün 50.Ölüm Yılı Anma Konferansları, Ankara 1989, s. 35-42.

3. “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İlkelerinden Laiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: X, Sayı 29, Temmuz-1994, s. 503-510.

4. “Büyük Taarruz’un Gerçekleşen Hedefleri”, X. Milli Egemenlik Sempozyumu (7 Mayıs 1996, Afyon), T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, s. 167-173.

5. “Atatürk ve Türk Kimliği”, 10 Kasım 1994 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk ve Türk Kimliği Paneli, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1996, s. 7-15.

6. “Rize’nin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi Paneli Kapanış Konuşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 13, Sayı 39, Kasım 1997, s. 875-887.

7. “Türkiye Cumhuriyeti’nin Fikir Temelleri ve Nitelikleri”, Yeni Türkiye (Cumhuriyet Özel Sayısı-I), Sayı 23-24, Eylül-Aralık 1998, s. 717-725.

8. “XXI. Yüzyıla Girerken Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi ve Yorumu”, III. Uluslar arası Atatürk Sempozyumu (3-6 Ekim 1995, Gazi Magosa), C. I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998, s. 9-16.

9. “Atatürk ve Milli Birlik”, 10 Kasım 1996 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk ve Milli Birlik Paneli, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998, s.1-6.

10. “Laik Türkiye Yolunda Adımlar”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Yay. Haz.: Ethem Ruhi Fığlalı vd.; Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1999, s. IX-XX.

“Atatürkçü Düşünce’de Laiklik ve Din Anlayışı”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Yay. Haz.: Ethem Ruhi Fığlalı vd.; Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1999, s. 251-258.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri”, 10 Kasım 1997 Devlet Töreni Konuşmaları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1999, s. 19-28.

“Hilafetten Cumhuriyete”, 10 Kasım 1999 Devlet Töreni Konuşmaları ve Hilafetten Cumhuriyete Paneli, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 200, s. 41-50.

14. “75.Yılında Türkiye Cumhuriyeti” Atatürk Konferansları (1998-75.Yıl Yurtiçi), Atatürk Araştırma Merkezi , Ankara 2000, s. 1-6.

15. “Atatürk, Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti”, I.Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri (12-14 Aralık 1998, Prizren), Yay. Haz.: Nimetullah Hafız, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2001, s.17-28.

16. “Yeni Mandacılık Eğilimleri”, Sivas Kongresi Birinci Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (2-4 Eylül 2002), SİSKAV Yayınları, Sivas 2002, s. 89-95.

17. “Özgüven Duygusunu Kaybetmişlik, Manda ve Himaye Arayışları Karşısında Büyük Nutuk’un Tespitleri”, Yetmiş Beşinci Yılında Büyük Nutuk’u Anlayarak Okumak Bilgi Şöleni (17-18 Ekim 2002, Ankara), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2003, s. 30-35.

18. “1923’ten Günümüze Cumhuriyetimizin Türk Milletine Kazandırdıkları”, Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman’a Armağan, Yay. Haz.: E. Semih Yalçın, Berikan Yayınevi, Ankara 2003, s. 349-357.

19. “Atatürk,Türkiye Cumhuriyeti ve Din Eğitimi”, Diyanet Dergisi, Sayı166, Ankara (Ekim) 2004, s. 32-35.

20. “Ulusal Kahraman Atatürk”, 10 Kasımlarda Atatürk’ü Anmak ve Anlamak, Haz.: Zeki Dilek, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005, s. 111-117.

21. “Cumhuriyetin İlanına Giden Yol” Konulu Oturum, Cumhuriyet’in 80. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Gazi Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara 2006, s. 347-349.

III. Eğitimle İlgili Makaleleri :

“Milli Kültür Konularının Eğitim Programlarına Alınması Lüzumu”, I. Milli Kültür Şurası Bildirileri (23-27 Ekim 1982), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982, s. 156-161.

“Tarih Öğretimimiz Nasıl Olmalıdır?”, Tercüman Milli Eğitim Sempozyumu, İstanbul 1984, s. 53-57.

“Milli Eğitimimiz Üzerine Bazı Düşünceler”, Yeni Türkiye (Eğitim Özel Sayısı), Sayı 7, Ocak-Şubat 1996, s.196-201.

“Atatürk ve Milli Eğitim”, 10 Kasım 1993 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk ve Milli Eğitim Paneli, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1996, s. 7-9.

IV. Ansiklopedi Maddeleri :

1) “Süngü” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXX., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1981, s. 136.

2) “Şah-ı Cihan” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXX., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1981, s. 186 – 187.

3) “Şah Zaman” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXX., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1981, s. 196.

4) “Şemsü’l-Mülk” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXX., Milli Eğitim Basımevi,Ankara 1981, s. 253 – 254.

5) “Tarhan” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXX., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1981, s. 433 – 435.

6) “Terken” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXI., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1981, s. 116.

7) “Terken Hatun” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXI., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1981, s.116 -118.

8) “Tigin” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXI., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1982, s. 442 .

9) “Tudun” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXI., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1982, s. 442.

10) “Tur Ali Bey” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXI., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1982, s. 510.

11) “Turhan Sultan” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXII., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1982, s. 20 – 21.

12) “Tutug” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXII., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1982, s. 36-37.

13) “Türgiş’ler” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXII., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1982, s. 60 – 63.

14) “Türk Tarihi” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXII., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1982, s. 269 – 295.

15) “Uran’lar” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXIII., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1984, s. 33.

16) “Üçok’lar” Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C. XXXIII., Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1984, s. 196 – 199.

V. Söyleşi ve TV. Programları :
1. “Nutuk Konulu Söyleşi”, Prof. Dr. Sadık Tural ile Program, (Işık TV. Merhaba Programı-21 Kasım 2002), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. IX, Sayı 54, 2002, s. 973-997.

2. “Türkiye’nin Türk Dünyası Politikalarına Genel Bir Bakış”, Araş. Gör. Uğur Ünal ile Yapılan Söyleşi, Türk Yurdu, C. 25, Sayı 215, Temmuz 2005, s. 40-43.

VI. Tercümesi:
1) Atabeylere Ait Irak Müzesinde Bulunan Üç Nadir Altın Sikke Hakkında Tahlîli Bir İnceleme, Yazan: Muhammed Bakır el-Hüseynî, Arapça’dan Çeviren: Reşat Genç, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, Ankara 1971, s. 611-624.