ferruh-bozbeyli

Unvan

Milletvekili

Doğum Tarihi

1927

Ülke

Türkiye

4957

kez görüntülendi

Ferruh Bozbeyli Kimdir?

1927 yılında Kahramanmaraş-Pazarcık’ta doğdu. Antakya Erkek Lisesini 1947’de İstanbul Hukuk Fakültesini 1957 yılında bitirdi. 1961 yılında İstanbul Milletvekili seçildi. 1965-1970 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. 1970 yılında partisinden (AP) ayrıldı ve Demokratik Parti kurucu başkanlığını yaptı.

1973 seçimlerinde tekrar İstanbul‘dan milletvekili seçildi. 2, 3, 4’ncü Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.

1977 seçimlerinde Milletvekili seçilemeyen Bozbeyli, 18 Aralık 1978’de Demokratik Parti genel başkanlığından istifa etti ve Partinin genel başkanı Faruk Sükan oldu.

Bozbeyli daha sonra etkin siyasal yaşamdan çekildi.

1965’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmesi münasebetiyle yaptığı konuşma

Muhterem Başkan, Muhterem arkadaşlarım; Meclis Başkanlığı gibi şerefli, şerefli olduğu kadar da mesuliyetli bir göreve beni seçmiş olmanızdan dolayı gösterdiğiniz itimat ve teveccühe şükranlarımı, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

Görevimi ifâ ederken Anayasamız, kanunlarımız ve İçtüzüğümüz daima ciddiyetle takibedeceğim esas ölçüler olacaktır. Bu vazifemin ifası sırasında Yüksek Meclisi teşkil eden bütün grupların ve sayın milletvekillerinin objektif ve tarafsız davranışlarımda bana destek olacaklarına kuvvetle inanıyorum. Esasen her türlü objektif ve tarafsız davranış, ona inanan ve onu samimiyetle talebeden bir efkârı umumiyenin desteğinde hayatiyet bulur. Yüksek Meclisinizin seçimin sırasında bana gösterdiği itimat ve teveccühü görevimde devam ederken de muhafaza etmek için, elimden geleni yapacağım.

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden evvel birinci devre çalışmalarında ciddî gayret ve başarılı hizmetleri sebk etmiş olan Sayın selefim Sirmen’in bu hizmetlerini de anmayı bir vazife sayarım. (Alkışlar)

Yüksek Meclisinize şükranlarımı ve saygılarımı tekrarlarım efendim. (Sürekli alkışlar)

MM Dönem 2, Cilt 1, Birleşim 1, Sayfa 8 (22.10.1965)