Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı

Kuruluş Tarihi: 03 Mart 2002

10.06.2000 tarihinde Bülent Şenver tarafından Vakıf Taslak Resmi Senedi yazımını tamamlandı. 12.06.2000 tarihinde Vakıf adının TEDMER olması kararlaştırıldı. Taslak Resmi Senedinin ön onayı yapıldı. 14.06.2000 tarihinde Avukat Erdoğan Tuncer’in TEDMER kuruluş çalışmalarının resmi makamlarda takibini yapıp kuruluş çalışmalrını sonuçlandırması için görevlendirilmesine karar verildi.

17.01.2001 tarihinde TEDMER Kurucular Kurulu Toplantısı onayına sunulmak üzere TEDMER Kurucu Başkanı, Yardımcıları ve Yönetim ile Denetim Kurulu üye isimleri belirlendi. Aşağıdaki isimlerin onaya sunulması kararlaştırıldı.
Kurucu Başkan: Bülent Şenver

25.12.2001 tarihinde Avukat Erdoğan Tuncer TEDMER Kuruluşuna ait Mahkeme Kararını aldı.

31.01.2002 tarihinde Birinci Resmi TEDMER Yönetim Kurulu Toplantısı BJK Plaza binasında yapıldı. Kurucu Başkan Bülent Şenver, Yönetim Kurulunun görev taksiminin aşağıdaki şekilde yapılmasını önerdi. Aşağıdaki görev taksimi oybirliği ile kabul edildi.

03.03.2002 tarihinde Resmi Gazetede TEDMER kuruluşu yayınlandı (Resmi Gazete Tarih:03.03.2002 Sayı: 24684 Sayfa:91