Üniversite 22 Mayıs 2008 tarihinde, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Ek 101. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Aynı yıl, CumhurbaşkanıSayın Abdullah GÜL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Prof. Dr. Ali AKMAZ’ı Üniversitemize Kurucu Rektör olarak atamıştır.

Rektörlük süresi 2012 yılında dolan Prof. Dr. Ali AKMAZ, Üniversitedeeilk kez yapılan Rektörlük Seçiminde en fazla oyu almış ve Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL tarafından Eylül 2012’de ikinci kez Rektör olarak atanmıştır.

Misyonu

Evrensel bakış açısıyla bilgi ve teknoloji üretmek; ürettiği bilgi ve teknolojiyi bölgenin ve ülkenin kalkınması yararına kullanmak; ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine öncülük etmek; ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacı, paylaşımcı, sorgulayıcı, çözümleyici, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, kültürlü ve estetik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyonu

Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne odaklı, yenilikçi, kalite anlayışını benimsemiş saygın bir üniversite olmaktır.