Muş Alparslan Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 29 Mayıs 2007

5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la kurulan ve 29 Mayıs2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan, 17 yeni üniversiteden biridir.

Üniversite bünyesinde bulunan Muş Eğitim Fakültesi; öncesinde Fırat Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu’nun 06/08/1998 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile kurulmuştur.Üniversite bünyesinde; üç fakülte, iki enstitü, bir sağlık yüksekokulu ve iki meslek yüksekokulu yer almıştır.

Misyon
Yüksek kalitede eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma olanakları sunma ve yaşanılan topluma açık olma ilkesiyle; teknolojiyi kullanan, bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan, toplum sorunlarına duyarlı, üreten, ülkemiz değerlerine ve insana saygılı, ülke kalkınmasına hizmet edebilecek mesleki bilgi ve becerilere sahip etkin bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
Muş Alparslan Üniversitesi’nin hedefi; eğitim-öğretim kalitesi, bilimsel araştırma olanakları ve ürünleriyle; Atatürk ilke ve İnkılâplarına saygılı, araştırma ruhuna sahip, mesleki olarak yeterli, üretken bireyleriyle ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmaktır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel yayın ve uygulamada uluslar arası standartlara ulaşmak, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almak, öğrenciye bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek, toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkenin ve yörenin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak ve üniversite-toplum işbirliğini güçlendirmek, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekân, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini değerlendirerek, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite olmaktır.