İzmir Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 18 Mayıs 2007

Doğanata Şirketler Grubu’nun desteği ile 1995 yılında Necdet Doğanata tarafından kurulan Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı‘nın “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 18 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur.

2008-2009 akademik yılında üniversite 526 öğrenci ve 60 öğretim elemanıyla eğitime başlamış, 2010 yılında ilk önlisans, 2012 yılında ise lisans mezunlarını vermiştir.

İzmir Üniversitesi’ne bağlı yedi fakülte, (Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi), üç yüksekokul (Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu) ve iki enstitü (Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) bulunmaktadır. Eğitim dili İngilizce veya %30 İngilizce olan bölümler için bir yıllık zorunlu hazırlık sınıfı vardır.

Üniversitenin hedefi dünyada ve ülkemizde bilim ve teknolojideki gelişmelere katkılar sağlamak ve bu gelişmelere teorik ve pratik çalışmaları ile destek olacak bilim insanları yetiştirmektir.

Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine bütün Türkiye olarak ulaşmamız planlı ve disiplinli akademik çalışmalar ve bu çalışmaların ülkemiz genelinde uygulanması ile mümkün olabilir.

Üniversitede öğrenim görecek gençlerin bilimsel ve hür düşünceye sahip, ülkemizin insani ve kültürel değerlerine saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, vizyonu ve ufku geniş, insan haklarına ve çevreye saygılı olması için çalışmayı ilke edinmiştir.

Üniversitede yetişen gençlerin bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip olmalı dünya çapında bu dalın gelişimini takip edebilecek yabancı dil seviyesine ve bu mesleği dünya standartlarında ve hatta üstünde bir seviyede uygulayabilecek yetenek ve bilgi birikimine ulaşmalıdır.

Üniversitenin araştırma hedefi bilimsel ve teknolojik bilgiyi üretip geliştirerek insanlığın hizmetine sunmaktır. Ekonomik gelişmeye ve doğal kaynakların etkili kullanımına katkı sağlayan yeni teknolojilerin keşfi ve yaygınlaştırılması İzmir Üniversitesi’ nin araştırma yönünü oluşturmaktadır..