İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 24 Nisan 2010

İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek maddeler eklenmesiyle ilgili, 5981 sayılı yasa ile kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

Misyonu

Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek.

Vizyonu

Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi olmak.

Değerleri

*Bilimsellik
*Özgünlük
*Sürekli Gelişme
*Mükemmeliyet
*Buluşçuluk ve Yenilikçilik
*İnsan ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım
*İddia Sahibi Olmak
*Özgürlük
*Değerlerimize Bağlılık
*Düşünceye Saygı ve Hoşgörü
*Toplumumuza ve İnsanlığa Değer Katma