Bursa Teknik Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 21 Temmuz 2010

Bursa’nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksek okul ile kurulmuştur.

Bursa Teknik Üniversitesi, Osmangazi ve Yıldırım yerleşkelerinde eğitim öğretim faliyetlerini sürdürmektedir.

Vizyonu

Paydaşların beklentilerini karşılayacak düzeyde bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değer üreten ve ürettiklerini kullanabilir değere dönüştüren bir dünya üniversitesi olmak.

Misyonu

Öğrencilere; araştırma, bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değer üretme ve ürettiklerini hayata uyarlama becerisi kazandırarak onları geleceği şekillendiren bireyler olarak yetiştirmektir.

Değerleri

*Erişebilirlik
*Şeffaflık ve hesap verebilirlik
*Bağımsızlık
*Dürüstlük
*İnsan onuruna saygı
*Ehliyet ve liyakat
*Etkili, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet
*Güvenilirlik
*Mükemmellik
*Tarafsızlık
*Doğruluk ve tutarlılık
*Katılımcılık