İlgili Kişiler

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Tarihi

25 Mayıs 2008 tarihinde T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılmış olan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İstanbul’un en güzel mekanlarından biri olan Gülhane Parkı’nda, eski saray duvarlarının Has Ahırlar kısmında 3500 m²’lik bir alana yayılmış olarak bulunmaktadır.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından Arab-İslam yazma eserleri üzerinde on yıllar boyu yürütülen bilim-tarihsel yoğun araştırma faaliyetlerinin, keşif, rekonstrüksiyon ve teşhir çalışmalarının bir ürünüdür. Müzede Müslüman bilim adamlarının yüzyıllar boyu insanlığa armağan ettiği, ancak tarihin tozlu sayfaları arasında unutulan icat ve keşifler yeniden yapılan kopya örnekleriyle sunulmaktadır. Orijinal detaylarına sadık kalınarak hazırlanmış olan eserler miladi 8.-16. yüzyılların bilimsel ve teknik gelişmelerini yansıtmakta ve ziyaretçisine eşsiz bir bilimsel yolculuk fırsatı sunmaktadır.

Müzenin temel misyonu; sergilenen alet ve cihazların sağlayacağı somut etkilerle İslam kültür dünyasının sekiz asırlık yerini belirtmeye çalışmak, bilim tarihçiliğinin 18. yüzyılda ortaya çıkıp kalıplaşan gerçek dışı tanıtımını esaslı bir şekilde tashih yoluna gitmek, böylece kitaplarıyla ve teknolojisiyle beslediği batı uygarlığı karşısında düştüğü menfi durumdan İslam dünyasını kurtarmaktır.

Bilim tarihinin değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde takip etme imkanını ilk defa sunmakta olan müze, dünya çapında bir yenilik arz etmektedir. Astronomi, coğrafya, gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, teknik, mimari ve harp tekniği sahalarında sistematik bir düzenle sergilenen eserler İslam bilimlerinin büyük keşif ve buluşlarının değişik yollardan Avrupa´ya geçip orada kabul bulduğunu ve alınarak özümsendiğini de apaçık göstermektedir. Böylece evrensel bilim tarihinin sürekliliği nefis bir görsel ortamda ziyaretçiye sunulmaktadır.