İlgili Kişiler

Hakkında

25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş, güven kurumu kurma ve işletme yetkinliği ve deneyimiyle, kendisinin geliştirdiği yüzde yüz yerli yazılım teknolojisi ile kurulmuş olup, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı veri merkezinde kurulu yedekli yüksek teknolojik alt yapıya sahiptir.

Uzman kadrosu, sahip olduğu bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kişisel verilerin korunması ve kalite standartlarıyla tüm Türkiye genelinde güvenli, hızlı, kaliteli “Kayıtlı Elektronik Posta” ve “e-tebligat” hizmetlerini dünya standartlarına göre verecek gerekli tüm niteliklere ve yetkinliğe sahip, tamamen yerli ve özel sermaye ile kurulmuş ilk Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıdır.

TÜRKKEP, KEP ve e-tebligat ile ilgili yasal mevzuata ve uluslararası ETSI TS 102 640, ISO 27001, ISO 27031, BS 10012 ve ISO 9001 standartlarına uyumlu bir güven kurumudur.

Sertifikaları
• ISO 9001 : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 27001 : BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
• BS 10012 : VERİ KORUMA, KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ
• ISO 27031 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ HAZIRLIK SİSTEMİ
• ISO 14001 : ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 20000 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 10002 : MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 22301 : İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
• ITIL : IT HİZMET YÖNETİMİ

TÜRKKEP Hizmetleri ile elektronik ortamda her türlü yazışma;
* tebligat, bildirim, ihtar, ihbar,
* beyanname, bildirge,
* mutabakat, teyit, itiraz,
* kredi kartı ekstresi, hesap ekstresi, sigorta işlemleri,
* dekont, makbuz, talimat, ödeme emri,
* fatura, bordro, izin formları, üyelik, abonelik, müşteri bilgilendirme,
* telif hakkı, kira kontratı,
* teklif, sipariş, sipariş onay, başvuru,
* dilekçe, bilgi edinme, çağrı, duyuru,
* iştirak taahhütnamesi, sözleşme
yasal geçerli olarak yapılabiliyor ve bu işlemlerle ilgili resmi, hukuki ve ticari tüm belgeler yasal geçerli ve güvenli olarak e-Arşiv Hizmetleri kapsamında saklanabiliyor.