Hakkında

1950 yılında Dünya Bankası’nın desteği ve T.C. Hükumeti, T.C. Merkez Bankası ve ticaret bankalarının işbirliği ile kurulmuştur, Türkiye’nin ilk özel yatırımve kalkınma bankasıdır.

Kuruluş amacı;
* Türkiye’de öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik sektörlerdeki girişimlere ait yatırımları desteklemek,
* Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirakine yardımcı olmak,
* Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmektir.

TSKB, ekonomik sektörlerin geliştirilmesi amacını;
* Uygun biçimde mali destek sağlamak,
* Danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri sağlamak
suretiyle gerçekleştirmeye çalışır.

TSKB, sahip olduğu geniş müşteri portföyü ve 2002 yılında Sınai Yatırım Bankası’nı devralmasının yarattığı sinerjinin de katkısıyla Türk iş dünyasının önemli bir bölümünü izlemekte ve geniş bir bölümüne ulaşabilmektedir. Bu konumu, yatırım ve kalkınma bankacılığı faaliyetlerinde TSKB’ye eşsiz bir üstünlük sağlamaktadır.

MİSYONU
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için;
* Girişimcilere orta ve uzun vadeli finansman sağlamak,
* Türkiye’de yatırım yapacak yabancı sermayeye en iyi yerel iş ortağı olarak destek vermek,
* Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesinde sürekli rol almak,
* Müşterilerimize özgün ve yaratıcı bankacılık çözümleri ve aracılık hizmetleri sunmak,
* Çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza artan oranda katma değer yaratmak,
* Çevreye saygılı bir bakış açısıyla sürdürülebilir bankacılık uygulamalarında öncü olmak.

VİZYONU
* Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü banka olmak.

HEDEFLERİ
TSKB’nin kurumsal hedefi, ana iş sahasını oluşturan kurumsal krediler ve yatırım bankacılığı alanlarındaki güçlü konumunu ve kârlılığını artırarak ileriye taşımaktır. TSKB, son yıllarda uygulamaya koyduğu proaktif iş stratejileri ile bu hedefine önemli oranda yaklaşmıştır.

Önümüzdeki yıllarda, Bankamız ekonomiye artan oranda kaynak aktarmaya ve Türk özel sektörünü desteklemeye kesintisiz olarak devam edecektir.

Ülkemizde gerçekleştirilen en büyük özelleştirme, kurumsal finansman işlemleri, şirket satınalma ve birleşme çalışmalarının değişmez adresi olan TSKB, önümüzdeki yıllarda da bu piyasalarda en aktif oyuncu olmaya devam edecektir.

TSKB, Türkiye’nin ihtiyacı olan sürekli ekonomik büyümeye katkıda bulunacak kaynağı yaratmak adına
müşterilerine piyasanın en cazip finansman olanaklarını sunmayı kendine amaç edinmiştir. Banka, bu kapsamda uluslararası finans kuruluşları ve bankalar ile olan köklü işbirliğini artırarak sürdürmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri sertifikasına sahip ilk ve tek Türk sermayeli banka olan TSKB, ülkemizde çevre konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “TSKB ile Önceliğimiz Çevre” projesini hayata geçirmiştir. 2008 yılında Financial Times ve IFC tarafından verilen “Yılın Sürdürülebilir Bankası” ödülü ile Türkiye’de “Sürdürülebilirlik” kavramına başarılı örnekleri ile öncülük etmeyi hedeflemektedir.