Unvan

Doç. Dr.

Doğum Tarihi

30 Aralık 1972

Şehir

Manisa

Burç

Oğlak

3493

kez görüntülendi

Şule Toktaş Kimdir?

30 Aralık 1972 yılında Alaşehir/Manisa’da doğdu. İlköğretimini Alaşehir’de tamamladıktan sonra girdiği özel kolej sınavlarında başarılı olarak eğitimine İzmir Amerikan Lisesi’nde devam etti. 1990 yılında liseden mezun oldu. Üniversite sınavlarında yüksek derece elde ederek Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne burslu öğrenci olarak kabul edildi. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından akademik formasyonuna henüz açılmış olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda sürdürdü. Kız Enstitülerinden mezun öğretmen ve akademisyenlerin toplumsal cinsiyet bilinci üzerine yazdığı tez ile 1997’de uzmanlık derecesini aldı. 1995–1997 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak çalıştı.

Doktora eğitimi için Bilkent Üniversitesi’ne geri döndü ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. Vatandaşlık, azınlıklar ve uluslararası göç üzerine doktora tezi çalışması yaptı. Türkiye’deki Yahudiler ve İsrail’e göç edenleri konu edindiği araştırması için İsrail’de (Tel-Aviv ve Kudüs) ve İstanbul’da saha araştırmasında bulundu. 2004 yılında tezini savundu ve aynı yıl doktora sonrası eğitimi için İtalya’nın Floransa şehrine gitti. Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Robert Schuman İleri Araştırmalar Merkezi Akdeniz Programı’nda Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte olan Jean Monnet araştırmacısı olarak görev yaptı.

2005 yılında yurda dönen Toktaş, Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak işe başladı. Fakülte’nin Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 2007 yılında Doçentlik sınavında başarılı olarak doçent oldu. 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne geçti. Halen aynı bölümde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Kadir Has Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyelikleri bulunan Doç. Dr. Şule Toktaş, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında lisans ve lisansüstü seviyede dersler vermektedir. Siyasal İdeolojiler, Türk Siyasal Hayatı, Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri, Siyasal Kuram, Siyasi Düşünceler Tarihi, Orta Doğu’da Toplumsal Cinsiyet ve Toplum, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Siyaset Bilimine Giriş verdiği derslerden bazılarıdır.

Doç. Dr. Şule Toktaş’ın akademik ilgi alanlarını göç, kadın çalışmaları, vatandaşlık, siyaset, kimlik ve güvenlik oluşturmaktadır. Yayınları, özgeçmişinde de görülebileceği üzere çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Bunlar arasında Muslim World, Journal of Historical Sociology, Middle East Studies, Middle East Policy, East European Quarterly, Women’s History Review, Women’s Studies International Forum, European Journal of Women’s Studies ve Ethnic and Racial Studies gibi alanında öncü dergiler bulunmaktadır. Makale ve derleme kitap içerisinde kitap bölümü gibi yayınlarının yanı sıra kitap çalışmaları bulunan Toktaş’ın iki kitabı yayınlanmıştır. Bunlardan ilki Ahmet İçduygu ile birlikte kaleme aldığı ve 2005 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yayınlanan “Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar”’dır. Diğeri ise Bülent Aras ile birlikte yazdığı ve 2008 yılında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yayınlanan “Güvenlik, Demokrasi ve İstikrar Sarmalında Suriye ve Afganistan”’dır.

Araştırmaları çeşitli kurum ve kuruluşlardan tarafından desteklenmiştir. TÜBİTAK, Chaim Herzog Merkezi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Merkezi gibi kurum ve kuruluşlar Doç. Dr. Şule Toktaş’ın araştırma faaliyetlerine fon sağlamıştır. Dr. Toktaş Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği, Uluslararası Çalışmalar Derneği ve Orta Doğu Çalışmaları Derneği gibi dünyada önde gelen bilimsel derneklere üyedir. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Siyasi İlimler Türk Derneği ve Türk Sosyal Bilimler Derneği gibi Türkiye’deki mesleki derneklere de üye olan Toktaş, Kültür Araştırmaları Derneği’nde Danışma Kurulu üyeliği ve Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi (Mirekoç) Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Alternatives: Turkish Journal of International Relations ve Journal of Balkan and Near Eastern Studies dergilerinin editör kurulunda yer almaktadır. Ayrıca çeşitli dergilere hakemlik hizmeti vermektedir. Bunlar arasında belli başlıları American Anthropologist, Comparative Politics, International Journal of Conflict Management, Kadın/Woman 2000, Women’s Studies International Forum, Political and Legal Anthropological Review (POLAR) ve Citizenship Studies bulunmaktadır.

Bilimsel çalışmaları ve akademik kimliği çeşitli kuruluşlar tarafından takdir edilen Dr. Toktaş 2009 yılı TÜBİTAK Teşvik ödülüne “göç alanında transit göç, kaçak göç, göçün dokümantasyonu, uluslararası göç ve azınlık göçü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle layık görülmüştür. 2008 yılında Genç Müteşebbisler Derneği tarafından Türkiye’nin 10 Başarılı Genci arasında seçilmiş ve Bilimsel Önderlik Kategorisi Birinciliği’ne layık görülmüştür. Yine aynı yıl Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından düzenlenen Stratejik Vizyon Ödülleri’nde Bilim Dalında Stratejik Vizyon Ödülü’ne layık görülmüştür.

Bekar olan Toktaş 12 yaşında kız çocuk annesidir. Halen İstanbul’da ikamet etmektedir.