Ülke

Yunanistan

533

kez görüntülendi

Sophokles Kimdir?

Sophokles MÖ 495-406 yılları arasında yaşamış, Yunan tragedyasının en önemli yazarları arasında gösterilen bir düşünürdür.

Tragedya alanında, konuları işleyişi ve oyundaki karakterleri canlandırmakta ustalığıyla ayrı bir yere sahiptir. Tiyatro tekniğini geliştirmiş, diyaloglara, dekor ve kostüme önem vermiştir. Tragedyalarında dönemin yazarlarında rastlanmayan derli toplu bir içyapı görülür. Eserlerinde yazgı sorununu her zaman ön planda tutar. Katıldığı yarışmalarda yirmiden fazla ödül almıştır. Yüz yirmi üç tragedya yazan Sophokles’in eserlerinden sadece Aias, Antigone, Kral Oidipus, Elektra, Trakhisli Kadınlar, Philoktetes, Oidipus Kolonos’ta günümüze ulaşabilmiştir.

Atina dışında Kolonos’ta doğan Sofokles’in babası Sophillos zengin bir silah üreticisiydi. 5. yüzyıl Atina’sında yaşadı Sofokles. Atina Şehir-devletinin hem gelişimini hem de çöküşünü gördü. Birçok resmi ve askeri görevlerde bulundu. MÖ 441’de birliğe bağlı site devletlerine katkıları yöneten Kolegiumun üyesiydi. MÖ 441-440’ta Perikles ile Sisam’da baş gösteren ayaklanmayı bastırmak üzere görev aldı. Salamis deniz zaferini kutlamak üzere düzenlenen gençler korosunu yönetti. Kendisinden 16-17 yaş küçük olan Euripides’in ölüm haberi üzerine tragedyalarına yas giysileriyle gelerek meslektaşına duyduğu saygıyı gösterdi.

Sofokles’in ilk birinciliği MÖ 468 yılındadır. İlk ödülünü Dionysia şenliğindeki (Dionysian Yonder) tiyatro oyunu yarışmalarında aldı. Yaşamı boyunca eserler yazmaya devam etti. Filoktetes adlı oyununu 88 yaşında kendisi sahneye koydu. MÖ 420 yılında Asklepios’un heykelini tapınağa yerleşinceye kadar evinde tuttu. Bu davranışıyla ölümünden sonra da Atinalılar tarafından onurlandırıldı. MÖ 413’te Peloponez Savaşı boyunca Sicilya’daki Atinalı kuvvetin yıkımına karşılık veren komutanlardan biri oldu.

Tragedyalarında bir yazarın seyircilerine söylediklerinden çok bir yurttaş olarak diğer yurttaşa söylemek istediklerini yazdı. Seyircileri düşünmeye yönelten bir uyarıcı ve danışmandı. Suda’ya göre Sofokles 123 oyun yazmış ancak 7 tanesi tam şekliyle günümüze ulaşmıştır. Bunlar daha önce de bahsettiğimiz üzere Troyalı Kadınlar, Aias, Kral Oidipus, Oidipus Kolonos’ta, Antigone, Elektra, ve Filoktetes’tir.

Sofokles’in sahneye getirdiği yenilik korodakilerin sayısını 12’den 15’e çıkarmıştır. Sanat yapıtının temel koşutu Şehir-devlet ilişkileri olmuştur. Sofokles’in eserlerinin bize en iyi ulaşanları MS 950’de Bizans’taki el yazmalarıdır. Aiskhylos, Sofokles ve Rodoslu Apollonios‘un Argonauticası’ndan meydana gelen bir metin destesi Giovanni Aurispa tarafından 1453’te İstanbul’dan İtalya’daki Floransa Medici kitaplığına getirildi. Bu elyazmalarının yanında Sofokles’e ait olduğu kesin olmayan elyazmaları vardır.

Kaynakça

felsefe.gen.tr/