Unvan

Sosyolog

Doğum Tarihi

14 Mayıs 1771

Ölüm Tarihi

17 Kasım 1851

Ülke

ABD

Burç

Boğa

4049

kez görüntülendi

Robert Owen Kimdir?

Robert Owen, 14 Mayıs 1771’de, Newtown, Montgomeryshire’da doğdu. Dokuz yaşına kadar doğduğu şehirde eğitim gördü. On yaşındayken, bir kumaşçı dükkânına çırak olarak girdi, Manchester’a yerleşti. Ondokuz yaşındayken bir pamuk işleme fabrikasına idâreci oldu.

1794 yılında, Manchester’daki, Chorlton Twist Company isimli bir firmada ortak ve müdür oldu. İş hayatında geçirdiği bu günler gelecekte fikirlerine büyük bir katkıda bulunacaktı, daha bu ilk zamanlarında bile işçilerle olan yakın ilişkileri ve onlara verdiği önem ile diğer idârecilerden ayrılıyordu.

New Lanark’daki çalışmaları Avrupa çapında ilgi görmeye başlamıştı. Fabrika işletmeciliğinde sosyalizm fikirlerini, işbirliğini arttırıcı yönüyle işlemeye başladı. En başından beri onu farklı kılan özelliklerinden olan, “işçilerine eğitim sunma”yı çok daha geliştirerek devam ettirdi.

Owen’ın önemli bir yere sahip olduğu sosyalist akımlar sayesinde 1830’larda İngiltere’deki ilk işçi sendikaları ve ticâret odaları kurulmaya başladı. Owen’ın sosyal reformcu yaklaşımı, işçi teşkilâtlandırılması ile ilgili fikirleri Owenizm olarak anılır. 1771-1858. 19.yüzyıl başlarında büyük etki uyandıran öncü ütopyacı sosyalist, 1816’da New-Lanark fabrikasında kendi denetiminde İngiltere’nin ilk ana okulunu açtı.

17 Kasım 1858 yılında, Newtown’da ölmüştür.

En önemli yapıtları:
Memorials on Behalf of the Working Classes (Çalışan Sınıflar adına İki Önerge)
Lectures on an Entire New State of Society (Tümüyle Yeni bir Toplum Biçimi Adına Dersler)
The Marriage System of the New Moral World (Yeni Ahlak Dünyasının Evlilik Sistemi)
Socialism or the Rational System of Society(Sosyalizm ya da Usçu Toplumsal Sistem)
Life of Robert Owen written by himself (Robert Owen’in Kendi Kaleminden Hayat Öyküsü)