2224

kez görüntülendi

Refik Işıtman Kimdir?

17 Mart 1925’de İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokul birinci sınıfı Konya’da okuduktan sonra, 1939 yılında Konya Askeri Orta Okulu’na girmiştir. 1942 yılında Bursa Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1944’te Kara Harp Okulu’nu bitirerek Asteğmen olmuş ve Çankırı Piyade Atış Okulu’na kursa gönderilmiş, 1944 yılı sonunda Eskişehir Uçuş Okulu’nda Pilotaj eğitimine başlamıştır.

4 Nisan 1947 tarihinde Pilotaj eğitimini tamamlayarak Karaköse’deki Torpido Grubu’nda göreve başlamıştır. 1949-1951 yılları arasında Afyon 10 ncu Tayyare Alayı’nda görev yapmıştır.

1951’den 1956 yılına kadar l nci Üs Filolarında görev yapmış ve aynı Üs’de İstatistik Subayı olarak çalışmıştır. Bu arada l Mart 1955 tarihinde Amerika’da beş buçuk ay süreli Filo Subay Kursuna katılmıştır.

17 Ağustos 1956’da 8 nci Üs 183’ncü Filo Komutanlığına atanmış, 1958 yılından itibaren aynı Üs’ün Kontrol Heyet Başkanlığı’nı yapmıştır.

29 Haziran 1959 tarihinde Hava Harp Okulu’na Tabur Komutanı olarak atanmış, bu arada altı ay süre ile NATO Savunma Koleji (Paris)’nde eğitim görmüştür.

1960-1962 yıllarında Hava Harp Akademisi öğrenimini tamamlamış, 15 Eylül 1962’de Hava Harp Okulu Eğitim ve Tedrisat Amirliği’ne atanmıştır, l Ekim 1963 tarihinde Yüksek Komuta Akademisi’ne katılmıştır. 29 Ağustos 1964’te l nci Ana Jet Üs Uçuş Grup Komutanlığı’na, 20 Eylül 1965’te 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığına atanmıştır. 30 Ağustos 1966’da Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve 3 ncü Ana Jet Eğitim Üs Komutanlığı’na getirilmiştir.

Sayfalar: 1 2