Unvan

Kamu Yöneticisi ve Siyaset Bilimci

Doğum Tarihi

1959

Ülke

Özbekistan

1962

kez görüntülendi

Recep Sanal Kimdir?

Kamu Yöneticisi ve Siyaset Bilimci, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

Aslen Özbekistan’ın Semerkant şehrinden kalkarak, tarihsel olaylara bağlı olarak göç yoluyla yerleştikleri Ahıska ve Ardahan’daki yurtlarından 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ayrılıp, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine göç eden Türk kökenli Mülâzımoğulları sülalesinin bir ferdi olarak 1959 yılında Sarıkaya’da doğdu.

Sanal; ilk, orta ve lise öğrenimini Sarıkaya’da tamamladıktan sonra, yükseköğrenimine 1976 yılında Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda başladı. 1977’de bu okuldan ayrılıp “Mülkiye” olarak da bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçti. Mülkiye’nin Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1981 yılında bitirdi.

1982 yılında İçişleri Bakanlığı meslek sınavını kazanarak profesyonel yöneticilik kariyerini oluşturan mülki idare amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. Sırayla; Çanakkale/Bayramiç, Kastamonu/Küre, İçel/Gülnar, Muş/Korkut ilçeleri kaymakamlıklarında bulundu. Taşradaki görevleri sırasında; Küre Belediye Başkanlığı, Muş Vali Yardımcılığı, Muş/Yenikent Mülteci Kampı Mülki İdare amirliği görevlerini de yürüttü.

1992 yılından itibaren, İçişleri Bakanlığı merkez örgütündeki denetim birimi olan Mülkiye Teftiş Kurulunda müfettiş olarak görev aldı ve uzun süre Mülkiye Başmüfettişliği yaptı. Bu dönemde, Başbakanlığın istemi üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulunda da yaklaşık üç yıl süreyle Başmüfettişlik görevinde bulundu.
Mülkiye Başmüfettişi olarak çalıştığı dönemde, Devlet Denetleme Kurulu’nun isteği üzerine; “Türkiye’de Devlet Reformu” konulu araştırma başta olmak üzere, yönetim ve denetim alanlarıyla ilgili çeşitli inceleme, araştırma ve denetleme projelerinde uzman olarak görev aldı. Keza, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlıklarına “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi” olarak katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1988-1989 yılları arasında İngilizce yabancı dil eğitimi gördü. Ayrıca, bu ülkedeki eyalet sistemi ile yükseköğretim sisteminin (özellikle lisans üstü öğretim) yapısı ve işleyişi, yerel yönetimlerin eğitim hizmetlerine katkısı gibi konularda incelemelerde bulundu. Akademik çalışmaları bağlamında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “çevre yönetimi” alanında yüksek lisans ve “yönetim bilimleri” alanında doktora yaptı.
Gönülden bağlı olduğu Türk Devleti’ne ve Türk Milleti’ne daha iyi yetki ve olanaklarla hizmet açısından mülki idare mesleğinde uygun bir ortam bulamadığı için, 2000 yılında İçişleri Bakanlığından ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine başlamış olup, halen bu görevini sürdürmektedir.

Kamu görevinden yakın bir gelecekte emekli olmayı ve yabancı bir ülkeye göçmen olarak yerleşmeyi plânlayan Sanal’ın, kamu yönetiminin çeşitli sorunları ile ilgili çok sayıda makalesi ve kitabı yayımlanmıştır.

KİTAPLAR
1. Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını, Yayın No: 501/29, Ankara, Ocak 1999, XVII+158 sayfa.
2. Türkiye’de İllerin Yeniden Düzenlenmesi, İçişleri Bakanlığı APK Yayını, Yayın No: 535/42, Ankara, Aralık 2000, XV + 303 sayfa.
3. Türk Cumhuriyetlerindeki Çevre Sorunları Üzerine Bir İnceleme, Başbakanlık TİKA Yayını, Ankara, Ocak 2001, XI + 64 sayfa.
4. Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE Yayını, Ankara, Aralık 2002, XXII + 424 sayfa.
5. Yurtsever Bir Öğretmenin Sarıkaya’daki Eğitime ve Toplum Kalkınmasına Katkıları, Mira Ajans, Ankara, Kasım 2004, VI+312 sayfa.

MAKALELER
1. “Çevre Temizlik Vergisi Üzerine Bir İnceleme”, Türk İdare Dergisi, S.418, Ankara, Mart 1998.
2. “Tarihi Gelişimi İçerisinde Türk Anayasalarında Genel Yönetimin Taşra Örgütüne İlişkin Düzenlemeler ve Yönetim Desenindeki Değişmeler”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, C.6, S.22 Ankara, Kasım 1998.
3. “İl düzeyinde Planlama Örgütlenmesi ve Sorunları”, Türk İdare Dergisi, S.421, Ankara, Aralık 1998.
4. “Koçi Bey Risalelerinde Devlet Yönetimi ve Hukuk”, Hukukçular Birliği Dergisi, S.1, Ankara, 1998.
5. “Türkiye’deki İl sayısının Artırılması Gerekli midir?”, İdarecinin Sesi Dergisi, C.XIV, S.82, Ankara, Eylül – Ekim 2000.
6. “Türkiye’deki Siyasal Partilerin Yeni İl Kurulmasına İlişkin Söylemlerinin Seçmen Eğilimleri Üzerindeki Etkisi”, İdarecinin Sesi Dergisi, C.XIV, S.83, Ankara, 2000.
7. “Bazı Avrupa Ülkelerinde Genel Yönetimin Taşra Örgütü Olarak İllerin Durumu”, Türk İdare Dergisi, S.429, Ankara, 2000.
8. “Yeni Kurulacak Bir İlin Kamu Mali Kesimi Üzerindeki Yükü Nasıl Hesaplanmalıdır?”, Mülkiye Dergisi, C.XXIV, S.225, Ankara, Kasım-Aralık 2000.
9. “Kamu Kaynaklarını Eriten Yolsuzluk Olaylarının Hukuk Zemininde Önlenebilmesi Olanağı”, Maliye Dergisi, S.135, Ankara, Eylül-Aralık 2000.
10. “Belediye Sınırları İçerisindeki Sulak Alanların Korunmasında Bir Optimizasyon Projesi Modeli”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE Yayını, C.10, S.1, Ankara, 2001.
11. “Türkiye’deki İllerin Emniyet ve Asayiş Bakımından Risk Durumlarının Belirlenmesinde Bir Yöntem Önerisi”, Polis Bilimleri Dergisi, C.3, S.3-4, Ankara, 2001.
12. “Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Kavramı ve Türk Kamu Yönetimi Açısından Önemi”, Türk İdare Dergisi, S.435, Ankara, Haziran 2002.
13. “Türk Denetim Sisteminde Yapısal ve Kurumsal Düzenleme Gereksinimi”, İç Denetim Dergisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayını, S.3, İstanbul, 2002.
14. “Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) ve Yönetsel Denetim İlişkisi”, Türk İdare Dergisi, S.436, Ankara, Eylül 2002.

KONFERANS VE BİLDİRİLER
1. “İl ve İlçe Düzeyinde Planlamanın Örgütsel Sorunları”, Kamu Yönetiminde Plânlamanın Kurumsallaşması Ulusal Sempozyumu, Mersin, 8 –10 Haziran 1999.
2. “Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Açısından Gözetim ve Denetim Otoritelerinin Rolü”, 6. Türkiye İç Denetim Kongresi, İstanbul, 30-31 Mayıs 2002.

YÜRÜTTÜĞÜ VEYA KATKIDA BULUNDUĞU PROJE VE ÇALIŞMALAR
1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye’de Emniyet Mensuplarının Yetiştirilmesi, Ankara, 1998, XII+136 sayfa.
2. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Hizmet ve Faaliyetleri, Ankara, 1998, XVIII+208 sayfa.
3. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye’de Parlâmenter Rejimin İşleyişi ve Sorunları, Ankara, 1998, IV+136 sayfa.
4. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye’de Yarı Başkanlık Sisteminin Uygulanabilirliği, Ankara, 1998, VI+135 sayfa.
5. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanmasına Yönelik Kurumsal Düzenlemeler, Ankara, 1999, VI+135 sayfa.
6. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün Hizmet ve Faaliyetleri, Ankara, 2000, III+141 sayfa.
7. DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayını, Ankara, 2000. Bu çalışmaya Özel İhtisas Komisyonu Üyesi olarak katkıda bulunmuştur.
8. İçişleri Bakanlığı, Mülkî Yönetimin Yerinden Yönetilen İl Doğrultusunda Yeniden Yapılandırılması, Ankara, Nisan 2002. İçişleri Bakanlığı tarafından 25.04.2002’de Ankara’da düzenlenen Mülki İdare Şûra’sı hazırlık çalışmaları bağlamında oluşturulan Şûra Alt Komisyonu Üyeliği (2 no.lu komisyon) sırasında bu rapora katkıda bulunmuştur.
9. Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, Ankara, 1997. Mülkiye Şeref Kitabı Komitesi Üyeliği sırasında, toplam 7 ciltten oluşan bu kitabın veri tabanına ilişkin bilgilerin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında; anılan kitabın üç cildinin basımı yapıldı, ayrıca bu bilgiler bir CD-ROM’da toplanarak Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler CD-ROM’u adı altında Mülkiyeliler Birliği tarafından piyasada satıldı. Yine bu veri tabanından yararlanılarak Mülkiyeliler Adres Rehberi adlı bir kitap daha yayımlandı.
10. Türk İdari Araştırmalar Vakfı, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Editör: Cahit EMRE, TİAV Yayın No:1,Uyum Ajans, Ankara, Nisan 2002.
11. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun Tahsil Edilemeyen Kredileri, Ankara, 2002.
12. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin Tahsil Edilemeyen Kredileri, Ankara, 2002.
13. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, T.C. Ziraat Bankası’nın Tahsil Edilemeyen Kredileri, Ankara, 2002.
14. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin Tahsil Edilemeyen Kredileri, Ankara, 2002.
15. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 2001-2002 Yıllarındaki Çalışmaları, Ankara, Ağustos 2002.
16. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Korunmaya Muhtaç Çocuklarla İlgili Çalışmaları, Ankara, Şubat 2003.
17. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 2001-2003 Yıllarındaki Çalışmaları, Ankara, 2003.
18. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2002-2004 Yıllarındaki Çalışmaları, Ankara, 2004.
19. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2002-2004 Yıllarındaki Çalışmaları, Ankara, 2004.