Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1962

Şehir

Adana

Ülke

Türkiye

3928

kez görüntülendi

Metin Hülagü Kimdir?

1962 yılında Adana, Ceyhan’ın Erenler Köyü’nde doğan Hülagü, ilkokulu Erenler Köyü ilkokulunda okudu. Ortaokulu 1976 yılında Ceyhan’da, Lise tahsilini ise 1980 yılında İstanbul’da tamamladı. 1981-1985 yılları arasında Marmara Üniversitesine devam etti.

1985-1987 Eğitim-Öğretim dönemlerinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde mastır yaptı. 1987 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü adına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Hülagü, yine aynı enstitüye bağlı olarak İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nde, Prof. Dr. Ali İhsan Gençer Bey’in danışmanlığında “Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Hayatı” konulu doktora çalışmasına başladı.

Ekim 1988 – Ekim 1991 tarihleri arasında dil öğrenmek, doktora konumu ve sahasıyla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere üç yıl süreyle İngiltere’de bulundu.

24 Aralık 1992 tarihinde doktora çalışmasını tamamlayarak Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Kürsü­sü’n­deki görevine döndü.

14 Ekim 1993 tarihinde Yardımcı Doçent kadrosuna atanan Hülagü, yine aynı yılın Mart ayında Doçentlik Dil Sınavı’nı verdi.

6 Aralık 1999 tarihinde yapılan Doçentlik Sınavı’nda başarılı bulundu.

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

26 Haziran 2012 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atandı.

iki yıl kurumun başkanlığını yürüten Hülagü, TTK’nın bağlı bulunduğu Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığıyla (Başkan Prof. Dr. Derya ÖRS) ihtilafa düştüğü gerekçesiyle 19 Haziran 2014 günü görevinden istifa etti.

Hülagüi, İngilizce ve Arapça bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

———-

Araştırma Alanları

• Siyasi Tarih

• Ermeni Meselesi

• Holocaust

Ödül ve Burs

Manchester University, Department of Middle Eastern Studies;London School of Oriental and African Studies -SOAS- Londra; (Public Record, Londra; Indian Office, Londra ve British Library, Londra’da araştırmalarda bulunmak üzere YÖK tarafından sağlanan doktora dönemi üç yıl süreli yurtdışı bursu.

Akademik Aşamaları

• 2005 Profesör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

• 1999 Doçent, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

• 1993 Yardımcı Doçent, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

• 1992 Doktora, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Yayınları

I. Kitaplar

Devr-i Hamid (1. cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011.

Devr-i Hamid (2. cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011.

Devr-i Hamid (3. cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011.

Devr-i Hamid (4. cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011.

Devr-i Hamid (5. cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Gülbadi Alan

Bir Dostluk Öyküsü – Belgelerle Türk Japon İlişkileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ, Prof. Dr. Ahmet CİHAN

The Hejaz Railway, Blue Dom Press, 2010, M. Metin HÜLAGÜ

İslam Birliği ve Mustafa Kemal, Timaş Yayınları, 2008, M. Metin HÜLAGÜ

Bir Umudun İnşası – Hicaz Demiryolu, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul 2008, M. Metin HÜLAGÜ

Yurtsuz İmparator – Vahdeddin ve Osmanlı Hanedanı, Timaş Yayınları, Üçüncü Baskı, 2010, M. Metin HÜLAGÜ

Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri, Pan Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul 2010, M. Metin HÜLAGÜ

Sultan II. Abdülhamid’in Zaferi, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul 2008, M. Metin HÜLAGÜ

Yaralı Mareşal, Gazi Osman Paşa, Yitik Hazine Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul 2007, M. Metin HÜLAGÜ

Osmanlının Son Umudu, Panislamizm (1914–1918), Yitik Hazine Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul 2007, M. Metin HÜLAGÜ

Geçmişteki İzleriyle Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, İkinci Baskı, Kayseri 2007, M. Metin HÜLAGÜ

İslam Hukukunda Hapis Cezası, Rey Yayıncılık, 1996 Kayseri, M. Metin HÜLAGÜ

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (1 cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, İkinci Baskı, Kayseri 2007.

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (2 cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, İkinci Baskı, Kayseri 2007.

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (3 cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, İkinci Baskı, Kayseri 2007.

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (4 cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, İkinci Baskı, Kayseri 2007.

Yayına Hazırlayanlar: M. Metin HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Gülbadi Alan, Yrd. Doç. Süleyman Demirci

Armenians in Ottoman Society (I. cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2008.

Armenians in Ottoman Society (II. cilt), Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2008, Yayına Hazırlayanlar: M. Metin HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Gülbadi Alan

Hoşgörüden Yolayrımına Ermeniler (1. cilt)

Hoşgörüden Yolayrımına Ermeniler (2. cilt)

Hoşgörüden Yolayrımına Ermeniler (3. cilt)

Hoşgörüden Yolayrımına Ermeniler (4. cilt), Yayına Hazırlayanlar: M. Metin HÜLAGÜ, Yrd. Doç. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Gülbadi Alan

Sicill-i Osmanî (I. Cilt) (Mehmed Süreyya), Sebil Yayınları, İstanbul 1996, Yayına Hazırlayanlar: M. Metin HÜLAGÜ, Prof. Dr. Ali Aktan, Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı

Mehmed Zeki Pakalın, Zeyl-i Sicil-i Osmanî c. I., Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008 Ankara.

Mehmed Zeki Pakalın, Zeyl-i Sicil-i Osmanî c. XIX., Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008 Ankara, Yayına Hazırlayan: M. Metin HÜLAGÜ

II. Makaleler

Türk Dış Politikasında Değişim Var mı, Gerekli mi? : Osmanlı Devleti – Türkiye Cumhuriyeti Örneği, Uluslararası İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nejat Doğan-Prof. Dr. Mahir Nakip, Seçkin Yayınevi, Sayfa: 105–116, Ankara 2006.

1897 Osmanlı – Bulgar İttifakı, Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN Armağanı, İstanbul 2005, Sayfa: 173–188.

İstanbul’un İşgali ve Libya’nın Tepkisi, Ata Dergisi, Sayı: 12, Konya 2004, Sayfa: 75–92.

Türkiye, Yunanistan ve Avrupa İlişkilerinde Kıbrıs, Ata Dergisi, Sayı: 12, Konya 2004, Sayfa: 55–74.

Mustafa Kemal Atatürk’e Karşı Alman ve İtalyanların Düzenlediği Suikast Girişimleri, Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2004, Sayfa: 232–252.

Kayseri ve Çevresinde Kuzugüdenli Aşireti Eşkıyalık Olayları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kayseri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2003, Sayı: 15, Sayfa: 37–44.

Kayseri’de Sahtiyan Üretimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2002, Sayı: 13, Sayfa: 1–18.

Millî Mücadele Dönemi İslamcılık Politikası (1919–1923), Yeni Türkiye. Türkoloji ve Türk Araştırmaları 4. Sayı: 46, Temmuz-Ağustos 2002, Ankara, Sayfa: 307–314.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri, Yıl 2001, Sayı: 10, Sayfa: 57–94.

Osmanlı Devleti’nde Güherçile Üretimi ve Kayseri Güherçile Fabrikası, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 11, Sayfa: 73–93.

Milli Mücadele Dönemi Türkiye İslam Ülkeleri Münasebetleri, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XV, Kasım 1999, Sayfa: 901–938.

Mustafa Kemal’e Katılanlar. İngiliz Gözüyle, Cumhuriyet Erkânının Özgeçmişleri, Ruh ve Karakter Yapıları, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Sayı: 47, Şubat 1998, İstanbul, Sayfa: 37–43.

Sultan Vahdeddin’in İstanbul’dan Ayrılışı, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Ekim 1997, İstanbul, Sayı: 43, Sayfa: 27–33.

Muvahhidin Cemiyeti, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7, Yıl 1996, Kayseri, Sayfa: 225–233.

İngilizlerin Hicaz İsyanına Maddi Yardımları, Belleten, Cilt: LIX, Ağustos 1995, Ankara, Sayfa: 429–445.

Topal Osman Nuri Paşa (1840–1898), Hayatı ve Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi(OTAM), Sayı: 5, Ankara 1994, Sayfa 145–153.

Ahilik Teşkilatının İcra Ettiği Fonksiyonlar ve Cemiyet Üzerindeki Etkileri, Türk Kültürü, XXXII, 378, Ankara 1994, 605–613.

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın Sosyal, Siyasal ve Kültürel Sonuçları, Osmanlı. Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 2, Sayfa: 314–318.

Pan-İslamist Faaliyetler (1914–1918), Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 2, Sayfa: 556–566.

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması Hakkında Bir Değerlendirme, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 13, Sayfa: 830–844.

III. Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri’ye Nakli Kararı, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 10–11 Nisan 2003, Kayseri, Sayfa: 275–284.

On Dokuzuncu Asrın Ortalarında Kayseri’de Aşiret Olayları, Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 16–17 Nisan 1998, Kayseri, Sayfa: 193–202.

İngilizlerin Gözüyle Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, (23–26 Mayıs 1996), Kayseri 1996, Sayfa: 301–302

IV. Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

Cities, Roads and Caravan Sarais an Emblem of Linkages through the Ages (India, West and Central Asia), 07–13 Ocak 2008, Delhi, Hindistan.

Ermeni Meselesinin Oluşum Sürecinde Misyonerlik Faaliyetlerinin Yeri, Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 21–22 Haziran 2007.

Damad İbrahim Paşa, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Birinci Bölgesel Kalkınma ve Eğitimde İşbirliği Uluslararası Çalıştayı, Mustafapaşa, 10–17 Temmuz 2006, Nevşehir.

Sürgünde Sadakat: Osmanlı Hanedanı ve Ermeni Mıgır Efendi, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-I), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk–Ermeni İlişkileri Örneği 20–22 Nisan 2006, Kayseri.

Islamic Policy During the Turkish National Struggle (1919–1923) , Second World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES-2), 11-16 June 2006, Amman, Ürdün.

Railway Policy in the Time of Abdulhamid II (1876–1909), 100th Anniversary to the Higazi Train, Haifa, Israel, December 3–7, 2005.

Searching Peace and Harmony for the Region, Caucasus without Conflicts and Terrorism. Dialogue of Civilizations on the Caucasian Crossroads, May 16–18, 2006, Erivan, Ermenistan.

Kırım Hanlığının Kuruluşu ve Türk-Rus İlişkilerindeki Yeri (1441–1783), Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı), 31 Mayıs–4 Haziran 2004, Simferepol, Ukrayna, Kırım.

1897 Türk-Yunan Harbine Kadar Osmanlı İdaresinde Girit, CIEPO–14 Uluslararası Türk İncelemeleri Kongresi, 18–22 Eylül 2000, Ege Üniversitesi,,İzmir. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000.

Gazi Osman Paşa ve Siyasi Faaliyetleri, Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833–1900) Sempozyumu, 5–7 Nisan 2000. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.