Unvan

Albay

Doğum Tarihi

1962

4142

kez görüntülendi

Hüseyin Kurtoğlu Kimdir?

J.Kur.Alb.Hüseyin KURTOĞLU 1962 yılında İstanbulda Doğmuştur.İlk ve Orta ögretimini İstanbul-Gültepe’de tamamlamış 1977 yılında IŞIKLAR Askeri Lisesine 1981 yılında Kara Harp Okuluna girmiş 30 Agustos 1985 yılında Jandarma Teğmen olarak mezun olmuştur.

1986 yılında Tuzla Piyade Okulunda 1987 yılında Jandarma Subay Okulundaki eğitimini mütakip sırasıyla; 1987-1988 yılları arasında Silvan 10 ncu J.Eğt.A.K.lığında Tk.K.lığı 1988-1990 yılları arasında Yüksekova 2 nci J.Snr.Tb.5 nci J.Snr.Bl.K.lığı, 1990-1992 yılları arasında İzmir-Aliağa,1992-1994 yılları arasında Siirt Eruh İlçe J.K.lıkları 1994-1996 yılları arasında J.Loj.K.lığı J.Poligon Bl.K.lığı görevlerinde bulunmuştur

1996 yılında kazandığı Kara Harp Akademisinden 1998 yılında Kurmay Subay olarak mezun olmuş 2000 yılında Silahlı Kvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır.

J.Kur.Alb.Hüseyin Kurtoğlu 1998-2002 yıllarında J.Eğt.K.lığında Eğt.Öğt.Pl.Ş.Md.lüğü,2002-2003 yıllarında Diyabakır J.Blg.K.lığı Hrk.Asyş.Eğt.Şb.Md.lüğü 2003-2005 yıllarında J.Gn.Klığıİstihbarat Başkanlığında Bölücü Faaliyetler Ş.Md.lüğü,2005-2007 yıllarında Aydın J.Blg.K.lığı Kurmay Başkanlığı görevini yürütmüş olup 2007 yılında 116 ncı J.Eğt.A.K.lığı görevine atanmıştır.

J.Kur.Alb.Hüseyin KURTOĞLU Fransızca bilmektedir.