Unvan

Yrd. Doç.

Doğum Tarihi

1958

Şehir

Kırıkkale

Ülke

Türkiye

1747

kez görüntülendi

Hamit Pehlivanlı Kimdir?

Dr. Hamit PEHLİVANLI 1958 yılında Kırıkkale’de doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini aynı şehirde tamamlayarak 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kaydolmuştur. Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Kürsüsü’nde okur iken, 1977-1978 öğretim yılında yatay geçiş yolu ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsü’ne naklini yaptırmıştır. Buradan 1980 yılı Haziran döneminde mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde 1986 yılında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezinin konusu, “Rus Generali Mayewski’nin Van ve Bitlis Vilayetleri Askeri İstatistiki” isimli eserinin transkripsiyon ve değerlendirmesidir. “Kurtuluş Savaşı Yıllarında Askeri Polis Teşkilatı ve Faaliyetleri” isimli çalışmasıyla da 1991 yılında doktorasını tamamlamıştır.

Ankara Özel Yükseliş Koleji’nde 1981-1982 ve 1982-1988 yılları arasında da Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu’nda tarih öğretmenliği yapmıştır. 1988-1989 öğretim yılında Kara Harp Okulu İnkılap Tarihi Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1989-1997 yılları arasında Genelkurmay Askeri Tarih ve
Stratejik Etüt Başkanlığı yayın inceleme kurulunda görevine devam etmiştir. Burada Yayım Şubesi Süreli Yayınlar Kısım Amirliği görevini yapmıştır. Genelkurmay tarafından yayınlanan dergi ve bültenlerin genel koordinatörlüğünü
yapmış ve yayın kurullarında görev almıştır.

Ayrıca 1997 yılında Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Muhabir Üyeliği’ne seçilmiştir. 1992-1997 yılları arasında Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1997 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Muavinliği ve 1998 yılında 5.5 ay süre ile müdür vekilliği yapmıştır. Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırma Merkezi (KATAM)Yürütme Kurulu Üyesi’dir. T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı adına 2002-2003 öğretim yılında Bosna-Hersek Cumhuriyeti Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

KİTAPLAR:

1- Stratejik Etütler Bülteni ve Güncel Konular Yazılar Dizini, Ankara 1991.

2- Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı, Ankara 1992.

3- Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Süreli Yayınları
Makaleler Dizini I, Ankara 1992.

4- Kurtuluş Savaşı İstihbaratı’nda Tetkik Heyeti Amirlikleri, Ankara 1993.

5- Takvimü’s-Sinin, Ankara 1993.

6- Rus Generali Mayewski’nin Doğu Anadolu Raporu, Van 1996.

7- Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Dizini I, Ankara 1996.

8- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları,
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara 1998.(Ortak yay)

9- Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Süreli Yayınları
Makaleler Dizini II, Ankara 2000.

10- Türk Dış Politikasında Hatay (1918-1939), ASAM Yay., Ankara 2001.

11- Bosna Defteri, Bosna-Hersek Dostları Vakfı Yay. Ankara 2005.