Unvan

Yrd. Doç. Dr.

Doğum Tarihi

27 Şubat 1957

Ölüm Tarihi

12 Kasım 2006

2204

kez görüntülendi

Güzin Tural Kimdir?

Manas Destanı ile İlgili Türkiye’deki Yayınlar Bibliyografyası (Naciye Yıldız ile birlikte), Manas 1000 Bişkek Bildirileri, s.231-241, Ankara 1997

Dede Korkut Hikayelerinde Zarf – Fiiller, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Bildirileri, s.335-337, Ankara 2000

Mahbûbü’l-Kulûb’da Kişi Ad ve Unvanları, V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20-26 Eylül 2004, Türk Dil Kurumu Yayınları: 855/II, Ankara 2004, s.2947-2952

Ayaz İshakî ve Türk Dili, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu ( 11-13 Mayıs 2005 Ankara)’na sunulan tebliğ

Ali Şîr Nevayî’yi Yetiştiren Çevre ve Dönem, Türk Kültürü, S.360, s.232-235, Ankara 1993

Gramer Terimleri Sözlüğü, Şükrü Elçin Armağanı, Ankara, 1993

Doğu Türkistan’da Alfabe ve İmla Meseleleri, Türk Ocakları, Prof. Dr. Necmeddin Hacıeminoğlu Türk Dünyasında Dil ve Edebiyat Hareketleri Bilgi Şöleni, 26 Haziran 1999, Ankara

Türk Dilinin Dünya Dilleri İçindeki Yeri ve Tarihi Gelişimi, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, c.1, s. XXIII – LXIX, Ankara 2002

Sayfalar: 1 2