Unvan

Dr.

Doğum Tarihi

1964

Şehir

Ankara

Ülke

Türkiye

1809

kez görüntülendi

Fikret Sarıcaoğlu Kimdir?

1964’de Ankara/Polatlı-Kocahacılı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1983’de öğrenim hakkını kazandığı İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden Haziran 1987’de mezun oldu. Aynı yıl Ekim ayında mezun olduğu bölümde, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevliliğine başladı. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1990 yılında bitirdiği Yüksek Lisans tezi, “Katib Çelebi’nin Cihannüma’sı ve Kaynakları” başlıklıdır.

Aynı Enstitü’ye bağlı olarak “Hatt-ı Humayunlarına göre Bir Padişah’ın Portresi: Sultan I. Abdülhamid (1774-1789)” konulu Doktora tezini 1997’de tamamladı. Klasik dönem Osmanlı tarihi, tarihi coğrafyası ile XVII-XVIII. yüzyıllar Osmanlı tarih kaynakları üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir.