Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1948

Ülke

KKTC

1698

kez görüntülendi

Ata Atun Kimdir?

1948 yılında doğan Ata Atun Kıbrıs’lı Türk olup, Orta eğitimini T.E.D. Ankara Koleji, Magosa Namık Kemal Lisesi ve Şişli Koleji’nde tamamlayarak, İnşaat Mühendisliği Lisans eğitimini (B.Sc.) burslarla ödüllendirilerek (Boston Üniversitesine bağlı) Al-Hikma Amerikan Üniversitesi’nde (Şimdi Bağdat Üniversitesi’dir) tamamlamıştır. Lisans üstü eğitimini Kalifor-niya, Los Angeles, ABD’deki Century Üniversitesi ve Doktora eğitimini de New Meksiko, Albuquerque’daki Century Üniversitesinde 1989 yılında tamamlayarak Doktora payesini almış-tır. 1994 yılında Fulbright bursu ile Washington’da Doktora üstü çalışma yapmış, 2005 yılında da Kıbrıs, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesinde Profesör unvanını almıştır. 2007 yılında, ABD, Washington DC’de bulunan The Fund for American Studies ile Prag’daki Charles Üni-versitesi tarafından birlikte düzenlenen Avrupa Gazetecilik Enstitüsü yaz dönemi Gazetecilik eğitimlerine katılmıştır.

Araştırmaları ve bildirileri çeşitli akademik yayınlarda yayımlanmıştır.

İngilizce olarak yazılmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesinde kullanımda olan 13 adet Ders Kitabı ve 4 adet ders notunun yazarıdır.

Amaç ve hedefleri “Gazimağusa kentinin günümüzdeki olaylarınının ve tarihinin gele-ceğe taşınabilmesi için yazılı dökümana dönüştürülmesi” olan SAMTAY VAKFI’nın (Suna ve Ata Atun, Mağusa tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı) kurucusudur. Vakıf Kıbrıs Türk Hal-kı’nın kültürel Tarihi ile ilgili 40 adet kitap yayınlamıştır.

Kıbrıs Tarihi ile ilgili 6 ve Kıbrıs Politikası ile ilgili 10 kitabın yazarıdır.

Lefkoşa’daki eski havaalanında bulunan BM Merkezinde Mart ve Nisan 2004 tarihlerin-de Birleşmiş Milletlerin gözetim ve hamiliğinde yer almış olan Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki Annan Planı görüşmelerinde Kıbrıs Türk Heyetlerinde Alt Komitede Gö-rüşmeci ve Takım Başkanı olarak görev yapmıştır.
Mücahitlik hizmetini, Mağusa Sancağı, 1ci Tabur Servis bölüğünde, takım komutanı ola-rak 1970–1973 yılları arasında yapmış olup, 1974 Barış harekâtına Havan Takım Komutanı olarak katılmıştır.

1976 yılında politikaya atılmış ve çok genç yaşta Mağusa Milletvekili seçilerek 27 yaşın-da Meclise girmiştir. 2001 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’a, 2002-2006 yılları arasında Başbakan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkanı S. Denktaş’a politik danışmanlık görevlerinde bulunmuş ve 23 Nisan 2003 tarihinde KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının açılması konusunda aktif görev üstlenmiştir.

Eylül 2003 tarihinde yayın hayatına başlayan “Cumhuriyet Kuzey Kıbrıs” gazetesinin ku-rucusu ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ocak 2005 ile Eylül 2006 tarihleri arasında “KKTC Kalkınma Bankası” Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş, Aralık 2005 tarihinde de “Türk Dünyası Uluslar arası Bilim Akademisi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş-tir. Mayıs 2010 tarihinde KKTC Cumhurbaşkanı tarafından “Cumhurbaşkanlığı Müzakere He-yeti Danışma Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.

2002 yılından beridir sayıları 1500’ü aşmış Kıbrıs Politikaları ile ilgili yazı ve makaleleri, yerel gazetelerde yayınlanmaya devam etmektedir.
Kıbrıs Sorunu, Türkiye, KKTC, Kıbrıs Rum, ABD, BM ve AB ile ilgili siyasi yorumları 2003 yılından itibaren KKTC ve Türkiye medyasında yayınlanmaktadır.

Akademik olarak 10 adet Ders kitabı, 4 adet Ders-Notu, Tarih ve Politik içerikli 16 adet kitabı, 104 adet tez, bildiri ve makalesi bulunmakta olup, çalışmalarına 13 adet uluslar arası atıf yapılmıştır.

Evli olup bir erkek bir de kız çocuğu babasıdır.