Unvan

Ekonomist

Doğum Tarihi

1865

Ölüm Tarihi

1951

1835

kez görüntülendi

Alfred Hugenberg Kimdir?

Alman bankacı ve girişimci Hugenberg, Birinci Dünya Savaşı sıralarında kurduğu basın imparatorluğunu sert bir nasyonalist propaganda için kullandı. Weimar Cumhuriyetine karşı savaşarak Nasyonal Sosyalistlerin saygınlaşmasını sağladı.

Hannover’de hazine danışmanı ve Prusya Meclisi milletvekili olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Hugenberg, Göttingen, Heidelberg ve Berlin’de hukuk eğitimi gördü.

Stajyerliğini tamamladıktan sonra 1888’de Strassburg Üniverşitesi’nde ekonomi dalında doktorasını yaptı.

Alldeutschern Verband’ın (Alman Birliği Derneği) Kuruluşu 1891’de Hugenberg tarafından kurulan bu örgüt en etkin politik propaganda derneklerinden biri haline geldi. Bu örgüt milliyetçi/Germen, kısmen açık ırkçı bir ideolojiyi temsil ediyor ve saldırgan bir dış politika ve sömürge politikası uygulanmasını istiyordu. Hugenberg 1894’te, büyük oranda Polonyalıların oturduğu Prusya’nın Poznan eyaletine Alman halkının yerleştirilmeşine ilişkin öneriler sunması beklenen, bir devlet komisyonuna atandı. Poznan Raiffeisenbank’ın müdürü olarak Hugenberg, Polonyalı rakipleri karşısında kuvvetlenmelerini sağlamak amacıyla, Alman çiftçilerini örgütleyecek tarımsal bir sendika kurmak için uğraştı.

Ekonomide’ Yönetici Olarak Sivrilmesi Hugenberg, 1909’da Krupp AG şirketine genel müdür olarak atandı. Yurtsever derneklere yapılan hibelerle ve rektam kampanyalarıyla büyük çelik şirketine daha kuvvetli bir lobi sağlamaya çalıştı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Hugenberg pek çok şirketin yönetim kurulunda üyeydi. 1916’da, nasyonalist ekonomik/politik tasavvurlarına bir forum hazırlamak amacıyla, bir basın şirketi kurma işine girişti. Nasyonalist düşünceli sanayi çevrelerinin sermayesiyle donatılmış olarak, Hugenberg, Ullstein ve Mosse’nin yanı sıra, en büyük kitap ve dergi yayınevlerinden biri olan Scherl-Grubunu devraldı. 1918’de Krupp müdürlüğünden istifa etti.

Sayfalar: 1 2