Türkiye Barolar Birliği Tarihi

Türkiye Barolar Birliği’nin kurulması ilk kez Ocak 1934’te İzmir’de düzenlenen Türkiye Avukatlar Kongresi’nde gündeme getirilmiş ve 5 gün süren toplantıya katılan baro temsilcileri, “Türkiye Avukatlar Birliği”nin kurulmasını kararlaştırmışlardır. Ancak, alınan bu karara rağmen, 27 Haziran 1938 de kabul edilerek 1 Aralık 1938′ de yürürlüğe giren ve günün koşullarına göre pek çok ileri yeni hüküm içeren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu’nda Barolar Birliğine yer verilmemiştir.

Daha sonraki yıllarda toplanan baro temsilcilerinin, (1957’de Ankara’da ve 1958’de İzmir’de), Türkiye Barolar Birliği’nin kurulmasının gerekliliği konusunda tam bir görüş birliğine vararak bu amaçla başlattıkları ön çalışmalar sonunda, 16 Mayıs 1963’te hazırlığı tamamlanarak 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile “Türkiye Barolar Birliği” nin kurulması yasal olarak da kabul edilmiştir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU

1136 sayılı Avukatlık Kanunu İle Kurulması Öngörülen Türkiye Barolar Birliği’nin kuruluş hazırlıkları Kanunun geçici 10.Maddesi uyarınca tamamlandıktan sonra ilk toplantı 9-10 Ağustos 1969 günü Ankara’da Yeni Sahne Salonunda yapılmıştır.

Türkiye Barolarını temsilen seçilen 122 delegeden 106’sının hazır bulunduğu toplantıyı Ankara Barosu Başkanı Av.Rahmi Mağat açmış ve bir konuşma yapmıştır.Bundan sonra İstanbul Barosu Başkanı Av.Ferruh Dereli ile İzmir Barosu Başkanı Enver Arslanalp da birer konuşma yapmışlardır.

Daha sonra delegeler topluca Anıtkabir’e giderek büyük Atatürk’ün ve devrim şehitlerinin kabirlerine birer çelenk koymuş ve saygı duruşunda bulunmuşlarıdır.

Öğleden sonraki toplantıyı açan Av.Rahmi Mağat, başkanlığı en yaşlı delege olan Bursa delegesi Av.Zeki Yücel’e bırakmıştır.Av.Zeki Yücel’in yaptığı kısa konuşmadan sonra toplantıyı yönetmek üzere başkanlık divanının seçimine geçilmiştir.

Genel Kurul Başkanlığına İzmir Delegesi Av.Hulusi Selek, Başkan Vekilliğine Kayseri Delegesi Av.Ömer Gözübüyük üyeliklere de Kırşehir Delegesi Av.Nafiz Bayındır ile Aydın Delegesi Av.Davud Selçuki getirilmiştir.

Toplantı yapılan çeşitli konuşmalarla akşama kadar sürmüştür.

İkinci gün toplantı 10 Ağustos günü yine aynı salonda yapılmıştır.Gündemde bulunan seçimlerin yapılmasına geçilmiştir.Başkanlığa Ankara Delegesi Av.Faruk Erem; Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Ankara Delegeleri Av.Atila Sav, ve Av.Erdoğan Bigat, İzmir Delegesi Av.Cengiz İlhan, Eskişehir Delegesi Av.Hikmet Tuncay, Bursa Delegesi Av.Zeki Yücel, İstanbul Delegeleri Av.Tacettin Sırmalı ve Av.Osman Kuntman, Samsun Delegesi Av.İhsan Saraçlar, Konya Delegesi Av.Mehmet Kavaklılar ve Aydın Delegesi Av.Hilmi Becerik seçilmişlerdir.

Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise İzmir Delegesi Av.Hulusi Selek, Ankara Delegesi Av.Mehmet Nomer, Tekirdağ Delegesi Av.Hasan Cavit Turgay, Ankara Delegesi Av.Sabahattin Bilge, İstanbul Delegeleri Av.Şem’i Üge ile Av.Fadıl Altop ve Kayseri Delegesi Av.Ömer Gözübüyük seçilmişlerdir.

Denetçiliklere de İstanbul Delegesi Av.Refik Belgin, Balıkesir Delegesi Av.Vedat Burcuoğlu, Mersin Delegesi Av.Şinasi Develi seçilmişlerdir.

Böylece görevini bitiren I.Genel Kurul ertesi Genel Kurul Toplantısının 30 Ekim 1969 tarihinde İstanbul’da yapılmasına karar vererek toplantısını tamamlamıştır.

Birlik Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı iş bölümünde Başkan Yardımcılıklarına Av.Tacettin Sırmalı ile Av.Cengiz İlhan’ı; Genel Sekreterliğe Av.Atila Sav’ı; Saymanlığa da Av.Erdoğan Bigat’ı seçmiştir.

Disiplin Kurulu da ilk toplantısında Başkanlığına Av.Mehmet Nomer’i seçmiştir.

Daha sonraki yıllarda baroları güçlendirecek ve mesleğin gelişmesini sağlayacak önemli görüş alışverişlerinin yapılacağı ve kararların alınacağı Genel Kurulların ilkini teşkil eden bu toplantıya 105 delege katılmış ve Türkiye Barolar Birliği’nin ilk Başkanı olarak Av. Faruk Erem seçimle göreve getirilmiştir. Sayın Erem’in 1980 yılına kadar sürdürdüğü başkanlık döneminde temeli atılan ve daha sonra görev üstlenen yönetimlerce de sürdürülen titiz ve özverili çalışmaların, Türkiye Barolar Birliği’nin bugünkü etkin ve bağımsız kurum kimliğine kavuşmasına, önemli katkıları olmuştur.

Başlangıçta 52 baro temsilcisiyle kurulmuş olan Türkiye Barolar Birliği, bugün 78 baronun katılımı ile yaklaşık 70.000 avukatı temsil etmektedir. Birliğin merkezi Ankara’ dadır.