Sevr Barışı

Tarihi:

Ülke:

Sevr Barışı Tarihi

Osmanlı, Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeniler arasında Paris yakınındaki Sevr (Sevres)’de yapılan barış. Osmanlılar için Mondros barışında verilen idam kararının Sevr’de yerine getirilmesi istendi. Nafia nazırı Bağdatlı Hadi Paşa Osmanlıların baş delegesi idi. Bu barışa göre Trakya ve İzmir bölgesi Yunanlılara, Doğu Anadolu Anadolu yeni kurulacak olan Ermenistan’a, İç batı Anadolu ile Antalya bölgesi İtalyanlara, Sivas-Diyarbekir arası Fransızlara, Siirt-Hakkari arası İngilizlere, Boğazlar bağımsız halde İtilaf devletlerine, Kuzeybatı-Orta Karadeniz ile İç Anadolu bölgeleri Türklere bırakıldı. Güney hududu Antep, Urfa ve Mardin’in kuzeyinden geçirildi. Suriye Fransızların, Irak ise İngilizlerin manda idaresine girdi. Az miktarda jandarma kuvveti ile Sultan Vahdettin‘e 700 muhafız bırakıldı. Fakat Türk ulusunu öldüren bu barış kabul edilmedi ve uygulanmadı (10.8.1920).

Diğer Barış ve Anlaşmalar