Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı

Üniversite kurmak ve işletmek, kurulmasına kaynak sağlamak spor ve spor eğitimi alanlarında yatırımlar yapmak, bu amaçlara yönelik tesisler kurmak ve işletmek, bu amaçlarla kurulmuş kamu ve özel hukuk kuruluşlarıyla ortak çalışmalara katılmak ve kamu kuruluşlarının faaliyetlerine sponsorluk yapmak amacıyla, Selçuk Yaşar tarafından 1998 yılında kurulmuştur. Vakıf amacına yönelik olarak 1998 akademik yılında Yaşar Üniversitesi’ni kurmuştur.