Yaşar Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 23 Mart 2001

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı 1999 yılında Yaşar Üniversitesi adıyla bir üniversite kurma kararı aldı.Üniversite, 29.03.2001 tarihinde TBMM’ce onaylanan 4633 sayılı kanun ile yasalaştı ve 2002-2003 akademik yılında kent içindeki Alsancak Kampusü’nde eğitime başladı.

Vizyon ve misyon tanımlamaları Yaşar Üniversitesi’nin, teknoloji ve bilimi entegre eden, fen ağırlıklı, dünyaya açılmış bir üniversite olabilmesi için “Yapılması Gerekenler Çalıştayı” gerçekleştirilerek, bir yol haritası belirlenmiş; yeni bölümler, yeni gereksinimler ve toplumdaki geleceğe ilişkin eğilimler saptanarak bir eylem planı oluşturulmuştur.

Üniversite’nin hedefi; Uluslararası bir kent üniversitesi olmak ve görevi ise “Bilim kültürünü yerleştiren, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan yüksek kaliteli eğitim ve araştırmadır.