Nişantaşı Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 16 Mayıs 2012

Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulup, 16.05.2012 tarih ve 6307 sayılı kuruluş kararıyla 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kamu tüzel kişiliğini kazanan bir Vakıf Üniversitesi olarak 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında faaliyete başlamıştır.

Nişantaşı Üniversitesi , Rektörlüğe bağlı olarak ;

*Sanat ve Tasarım Fakültesi
*İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
*Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
*14/09/2009 tarihli ve 2009/15429 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Nişantaşı Meslek Yüksekokulu’ndan oluşur.

Misyonu
İhtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını oluşturarak, ülkenin kalifiye eleman talebini karşılayacak, konusunda uzman teknik personel ve ana eleman yetiştirmektir. Nişantaşı Üniversitesi, küresel işgücü piyasalarının ihtiyacı olan insan kaynağını, geliştirdiği ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle karşılayarak, ülkede evrensel bir eğitim anlayışının yerleşmesini hedeflemektedir.

Vizyonu
Yeniliğe açık bilimsel düşünce sistemini benimsemiş, teknolojik altyapı ve donanımıyla bilgi kaynaklarına hızlı ulaşabilen, gücünü kendi tarihi ve kimliğinden alarak geleceğe yön verebilen, bilimin etik değerlerine bağlı olan ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen toplumsal sorumluluk sahibi geleceği aydınlatacak nesiller yetiştirmektir.