11 Temmuz 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kuruluş kanunu ile birlikte Türk Yükseköğretim hayatındaki yerini almıştır.

Niğde Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuarın yanı sıra Rektörlüğe bağlı 4 Bölüm Başkanlığı ve 3 Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Misyon
Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor alanlarında araştıran,sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

Vizyon
Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmak.