Maçka İmar, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfının girişimleri sonucu 25.11.2010 tarihinde TBMM’ce kabul edilen 6082 sayılı yasa ile Trabzonda kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

Üniversite 2011-2012 Akademik Yılında İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Maliye, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümlerine öğrenci alımıyla eğitim-öğretime başlamıştır. Bu Bölümlere ilave olarak 2012-2013  Akademik yılında Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde 13 Yüksek Lisans Programı,  açılmış Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bankacılık ve Finans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümlerine ilk kez öğrenci alınmıştır. Ayrıca, Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kurularak 9 programda ön lisans öğretimine başlanmıştır. İlave olarak bu dönemde Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekookulu ile  Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Vizyonu
Kıtaların buluşma noktasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve yol gösteren, öğrencisi ve çalışanı olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak.

Misyonu
Cumhuriyetimizin Temel Değerlerini özümsemiş, Küresel düşünebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, etik değerlere bağlı, araştıran, irdeleyen var olanı iyi yönde değiştirme gücüne sahip, insan onurunun üstünlüğüne inanan mezunlar yetiştirerek ve gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar yoluyla, insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı yapmak.

Temel Değerleri
1.Bilimsel düşünceyi rehber edinmek,  akademik özgürlük,
2.İnsan onurunun üstünlüğü, adalet ve  hoş görü,
3.Toplumsal sorumluluk,
4.Dürüstlük, yenilikçilik ve yaratıcılık,
5.Başarı elde etme kültürü,
6.Bilgi toplumu için öncelik, hayat boyu öğrenimin içselleştirilmesi,
7.Öğrenmek, sorgulamak ve uygulamak,
8.Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılık,
9.Şeffaflık, katılımcılık,
10.Etik değerlere bağlılık,
11.Çevre bilinci,
12.Hesap verebilirlik, yerindelik
13.Özveri,
14.Girişimcilik,
15.Kalite bilincine sahip olmak,
16.Kalkınmaya dayalı bir dünya düzeninin kurulmasının temel eğitimi