Sakarya Tarihi

Sakarya ilinin nüfusu TUİK’in açıkladığı rakamlara göre 2012 yılı sonu itibari ile 902.267’dir. İl nüfusunun %75,4’ü (680.637) şehirlerde, %24,6’ı (221.630) köylerde yaşamaktadır. Yıllık nüfus artış hızı %0 15,4, İlin yüzölçümü 4.817 Km2 olup, Km2’ye il genelinde 187 kişi düşmektedir. İlimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 18. sıradadır. Sakarya Türkiye GSYİH içerisinde % 1,1’lik bir paya sahip olup, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında 33. sırada yer almaktadır. İlde kişi başına düşen milli gelir 14.064 $’ dır.

İlimiz dış ticarette ülkemizin önde gelen illeri arasındadır. 2011 yılı ihracatımız 2.011.691.000 Dolar, ithalatımız ise 1.368.287.000 Dolardır. 2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 147 olmuştur. 2012 yılında ihracat 1.828.537.000 Dolar, ithalat ise 1.149.585.000 Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 159 olmuştur.

Sakarya’da mevcut avantajların yanında, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, ulaşım ve sanayi alt yapısı gibi hizmet alanlarında önemli gelişmeler sağlanmıştır. İl’in bu özelliği çekiciliğini arttırmıştır. Bu durum bir yandan insanların bu İl’de yaşama isteğini artırmakta diğer yandan artan nüfusun hizmet taleplerinin karşılanması ile ilgili olarak yeni ihtiyaçlar ve sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır.

Gelecek on yıllık dönemde tüm gelişmişlik ve büyüklük kriterlerine göre Sakarya’nın ülkemiz illeri arasında ilk on sıra içinde yer alacağı değerlendirilmekte ve tüm çalışmalar bu stratejik hedefler doğrultusunda sürdürülmektedir.

Sayfalar: 1 2