Hakkında

Teksim Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. unvanıyla 28 Şubat 2000 tarihinde kurulmuştur. Tamamı ödenmiş 1.093.850,-TL sermayesi %80 paya sahip Metin Kurtuluş Nevruz ve %20 paya sahip Hamdi Baydemir, şirketin yönetiminde de aktif olarak görev yapmaktadır.

Kuruluşun aktif büyüklüğü 2.395.613-TL’na ulaşmış ve yıllık dosya operasyon sayısı onbin adedi geçmiştir. Yıldan yıla artan öz varlığı ile ekonomik göstergelerdeki durağanlığa rağmen büyümeye ve müşterilerine verdiği hizmet kalitesini arttırmaya devam etmektedir.

İstanbul’un tüm gümrüklerinde 40 uzman personeli, sayısı 1.100’e varan müşterilerinin ticari faaliyetine destek olmayı sürdürmektedir.

İstanbul dışındaki ofisleri aracılığıyla ise, hizmet anlayışını Türkiye geneline yaymayı hedeflemektedir.

Çalışmalarını, müşterilerinin çıkarlarının korunmasını ve kaliteli hizmet almasını prensip sayarak yürütmektedir. Personeli ile birlikte sürekli gelişmeye ve güncel olmaya gayret etmektedir. Teksip yönetimi, bilginin değerinin paylaşarak arttığına inanmaktadır.