Unvan

Doç. Dr.

Doğum Tarihi

1959

Şehir

Konya

Ülke

Türkiye

1348

kez görüntülendi

Yusuf Sarınay Kimdir?

1959 Konya doğumlu olup, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1983 yılında aynı Üniversitede Araştırma Görevlisi olarak işe başladıktan sonra, 1985 yılında master, 1993 yılında doktora derecesi aldı.

1994 yılında MEB Talim Terbiye Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Özel İhtisas Komisyonu’nda görevlendirildi. 1996 yılında H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı görevine ve aynı yıl bu Enstitüde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu.

14 Ocak 2001 tarihinde asaleten Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. 16 Mayıs 2002 tarihinde doçentlik unvanını aldı. Ekim 2003 tarihinde Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi. 2004 yılında, Bakanlar Kurulu Kararı ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine seçildi. 2004 yılında Milletlerarası Arşivi Konseyi’nin Avrupa Kolu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Kültür Özel İhtisas Komisyonu’nda çalıştı. İki dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliği görevinde bulundu. 7 Mayıs 2007 tarihinde Uluslararası Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Cemiyeti’nin Türkiye Milli Komitesi Üyeliğine seçildi.

Halen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten SARINAY’ın Türkiye’nin fikir ve siyasi tarihi ile dış politika konularında yayınlanmış çeşitli kitapları ve çok sayıda ilmi makalesi bulunmaktadır.