yusuf-has-hacip

Doğum Tarihi

1017

Ölüm Tarihi

1077

4819

kez görüntülendi

Yusuf Has Hacip Kimdir?

1017 yılında Balasagun’da doğdu. Karahanlı Devleti zamanında yaşadı. İyi bir eğitim aldı. Çağının geçerli bilimleri yanı sıra Arapça ve Farsça’da öğrendi.

Kendisine önceden Balasagunlu Yusuf deniliyordu , sonra kendisine Has Hacib unvanı verildi.1069-1070 yılları arasında Kutadgu Bilig adlı manzum eserini tamamlayıp Karahanlılar Devleti hakanı Ulu Kara Buğra Han’a sundu. Bu kitabı okuyan Ulu Kara Buğra Han kendisine Ulu Has Hacib unvanı ve Kaşgar’da vezir yardımcısı olarak görev verdi.

Yusuf Has Hacib, Türk edebiyatındaki ilk siyasetnameyi yazdı ve Türk edebiyatında ilk nazım şeklini yani mesneviyi o kullandı. 1077 yılında Kaşgar’da vefat etti.