yusuf-halacoglu

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

10 Mayıs 1949

Şehir

Adana

Burç

Boğa boga

32366

kez görüntülendi

Yusuf Halaçoğlu Kimdir?

İDARÎ GÖREVLERİ

1- 5 Şubat 1986 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.

2- 14 Temmuz 1989 yılından 17 Aralık 1990’a kadar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yaptı.

3- 17 Aralık 1990’dan 1 Mart 1992 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Bu müddet içinde Genel Müdürlüğü vekâleten yönetti.

4- 26 Ağustos 1992’de Rektör Yardımcısı oldu.

5- 23 Ekim 1992’den itibaren Rektör vekili oldu (Rektör’ün vefatı dolayısiyle)

6- 23 Kasım 1992’de Rektör yardımcısı oldu.

7- 21 Eylül 1993 Türk Tarih Kurumu Başkanı oldu.

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

1- Rusya Tabiî Bilimler Akademisi Üyesi,

2- Merkezi Moskova’da bulunan “Uluslararası Türk Dünyası Akademisi Yönetim Kurulu üyesi”,

3- Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü aslî üyesi,

4- Osmanlı Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyesi,

5- Ahilik Araştırma Vakfı İlmî Danışma Kurulu Başkanı,

6- Merkezi Türkmenistan’da bulunan “Beynelmilel Gündoğar Halklarının Medenî Mirasını Araştırma Devlet Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi”dir.

7- CIEPO (Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi

Sayfalar: 1 2 3 4 5